Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#37 (1477)


 • #37(1477) | Lähtin minä LäkköilähOl'ga Ogneva
  Tuukseh kuuluu kolmattukymmendy piendy da suurdu hieruu. Enne kai net oldih erikseh. Hierut on sijoituttu Tuuksenjoven rannoile. Enzimästy kerdua enimät mainittih jo 1500-1600-vuozien verokirjois.

 • #37(1477) | KandurahvasElina Potapova
  Petroskoin valdivonyliopiston Baltiekkumeren filolougien ozastol valmistetah karjalan, vepsän da suomen kielen filoulogua. Ketbo hyö ollah da kusbo ruatah yliopiston loppiettuu? Pagizutimmo Anastasija Afanasjevua, kudai loppi Baltiekkumeren filolougien ozaston vuvvennu 2015.

 • #37(1477) | Tašavalta Maikki Spitsina
  Šyyškuun 21. päivänä Petroskoissa starttasi IX Barents ekologini elokuvafestivali.

 • #37(1477) | RahvašAlevtina Lesonen
  Šyyškuun 13. päivänä Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšešša piettih Kalevalan piirin vapauttamisen šuomelaisien miehittäjien vallašta 75-vuotispäivällä omissettu tapuamini.

 • #37(1477) | YhteiskuntaIrina Zaitseva
  Šyyškuun 16. päivänä Kiži-musejon näyttelykeškukšešša avattih interaktiivini lapšilla tarkotettu Asie on veneheššä -näyttely. Musejonruatajat šanotah näyttelyö šykyšyn kirkkahimmakši tapahtumakši.

 • #37(1477) | Yhteiskunta
  Kalevalan piirin urheilukoulun tiellä piettih perintehellisen Koko Venäjän juokšupäivän “Kanšakunnan juokšu – 2019” viralliset avajaiset.

 • #37(1477) | KulttuuriAleksandra Bronzova
  Koštamukšen 1. koulušša toteutetah Etnokoulu – koulu etnokomponentin kera -projektie. Šen rajoissa oli pietty kanšainvälini Kieli ta musiikkiteatteri -seminari.
Partn`ourat