Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaini piirrošfilmi avasi BEFF-festivalin

BEFF-2019-festivalin filmijä, tapuamisie ohjuajien kera, keškušteluja, muasteri-oppija, seminarija, luventoja, kilpailuja, näyttelyjä vietetäh šyyškuun 29. päiväh šuaten. Festivalissa esitetäh kinojen muajilman enši-iltoja.

Barents ekologini elokuvafestivali pietäh vuuvvešta 2011 alkuan. Joka vuosi šiih tulou noin 2000 anomušta koko muajilmalta. Tämän vuuvven festivalissa on esitetty ohjuajien töitä Meksikašta, Šakšašta, Šuomešta, Ispanijašta, Horvatijašta, Yhyšvalloista, Venäjältä ta toisista maista.

Kanšainväliseh kilpailuohjelmah kuuluu 30 filmie, niijen luvušša on lyhyitä ta pitkie filmijä aikuhisilla ta lapšilla.

– Festivalin piäerikoisuona on še, jotta ohjelman monet kinot on ainutluatuset ta jäleštäpäin niitä ei ruveta esittämäh elokuvateatteriloissa, eikä niitä šua kaččuo äšen internetistäki, kerto festivalin johtaja Anna Ribalova.

Petroskoissa IX Barents ekologisen elokuvafestivalin kinoja ta toimenpitoja järješšetäh monella kentällä: elokuvateatteriloissa, Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien kieliresurssikeškukšešša, AgriCulture-klubissa, Petroskoin yliopistošša. Šyyškuun 27. päiväštä alkuan festivalin ohjelmah liittyy Jovenšuu, missä pietäh kanšainvälini pitch-presentatijo – kinoprojektien eččo ta kinotuottehen mainoštamini.

Ekologisen elokuvafestivalin ohjelma alko 21. šyyškuuta Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien kieliresurssikeškukšešša. Šielä esitettih kinoja ta piirrošfilmija, mit voitettih kilpailun Luonto ta pienet kanšat -nominatijošša.

BEFF-2019-festivalin enšimmäisillä kaččojilla esitettih Matku Puudogaspäi Pariižassah -piirrošfilmi. Šen ohjuaja Marija Valejeva ta taiteilija Serafima Smirnova kerrottih vierahilla, jotta še oli heijän enšimmäini kokemuš piirrošfilmien luatimisešša. Filmin Pellava-piäšankari kertou karjalakši Puudožin pellavašta, kumpaista XIX vuosišualla kašvatettih Aunukšen gubernijašša. Pellava šai kultamitalin Muajilman näyttelyššä Lontoošša ta piäsi Pariisih šuaten.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat