Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Musiikki yhisti muat

Koštamukšen 1. koulušša toteutetah Etnokoulu – koulu etnokomponentin kera -projektie. Šen rajoissa oli pietty kanšainvälini Kieli ta musiikkiteatteri -seminari.

 

Šyyškuušša Koštamukšešša vieraili 12 šuomelaista studenttie šekä heijän opaštajat Marja ta Anne Oulun Madetojalla nimetyštä musiikkilysejošta. Delegatijo otettih vaštah 1. koulun 9.-11. luokkien opaštujat piämetodistin L’udmila Petrasovan kera.

Koulunjohtaja Natalja Fedotova kerto, jotta hyö tuttavuššuttih lysejon etuštajih Tašavallan päivällä, mi piettih vuotena 2016 Koštamukšešša. Viime vuotena Venäjän ta Šuomen välisen kulttuuriforumin aikana Savonlinnašša oli allakirjutettu šopimuš oululaisien vierailušta Koštamukšeh.

Kolmepäiväni ohjelma oli hyvin rikaš. Šiinä oli tutuštumisillačču, muasteri-opit. Koštamukšelaiset piettih šuomen ta karjalan kielen tuntija šekä opaššettih peluamah kyykkäh, a oululaiset vietettih šuomen kielen tuntija ta avattih teatteritaijon tainostija. Vierailuohjelman piätapahtumakši tuli Repo, jänis ta kontie -näytelmä venäläisen starinan mukah. Šen erikoisuona oli še, jotta starina oli esitetty musiikkišoittimien elävällä šäješšykšellä ta heti kolmella kielellä: šuomekši, karjalakši ta venäjäkši.

Oulun musiikkilysejon opaštaja Marja kerto, jotta heitä miellytti Koštamuš. Šuomelaiset kerittih käyvä luonnonšuojelualovehen vierailukešukšešša, kaupunkin musejon Musiikin kuava -näyttelyššä. Vierahie hyvin miellytti käynti Karjalaiseh gorniččah ta tuttavuštumini karjalaisen Viena-šeuran jäšenih, kumpaset pyörittih oululaisien kera yhtehiseššä tanššissa.

Musiikilla ei ole kanšallisutta ta rikeneh še voit kertuo enemmän, mitä šana. Musiikki ta teatteri yhissettih kahen muan koululaisie.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat