Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ristikanzan mieli – ristikanzan kunnivo

Anastasija Afanasjeva opastau suomen da karjalan kieldy jo viijetty vuottu. // Kuva: Elina Potapova, “Oma Mua”

Petroskoin valdivonyliopiston Baltiekkumeren filolougien ozastol valmistetah karjalan, vepsän da suomen kielen filoulogua. Ketbo hyö ollah da kusbo ruatah yliopiston loppiettuu? Pagizutimmo Anastasija Afanasjevua, kudai loppi Baltiekkumeren filolougien ozaston vuvvennu 2015.

 

Anastasija Afanasjeva on rodužin muinazes karjalazes Veškelyksen kyläspäi. Školan loppiettuu neidine lähti opastumah Petroskoin valdivonyliopistoh, kus Baltiekkumeren kielien da kul’tuuran tiedokunnal opastui suomen da karjalan kieldy. Nygöi Anastasija on Petroskoin valdivonyliopiston Baltiekkumeren filolougien ozaston vahnembi opastai, häi pidäygi karjalan kielen kursiloi. Yhtel tiel neidine jatkau opastustu – häi on Ven’an tiedoakadeemien Karjalan tiedokeskuksen Kielen, literatuuran da histourien instituutan aspirantu.

 

– Anastasija, mindäh sinä piätit opastuo juuri karjalan kieldy?

– Minä lapsusaijas suvaičen kielii, enzimäzes kluasas opastuin karjalan kieldy Veškelykses. Tottu sanuo tahtoin opastuo anglien da germuanien kielih, kai piäzin konkursas läbi. Ga yksikai valličin karjalan kielen, se on ainavoluaduine da lähäine minule. Perehes kaikin paistih omah kieleh, iče en paissuh, ga ellendin karjalua.

– Kenenny tahtoit ruadua yliopiston jälles?

– Enzimäi tahtoin lähtie opastumah libo ruadamah Suomeh. Opastajannu en tahtonuh olla, sendäh ku lapsusaijas näin, mittuine jygei se ruado on. Minun muamo kogo ijän ruadau opastajannu školas, hänel nikonzu ei olluh joudoaigua. Ga pienenny olles minä huaveilin roita opastajakse, suvaičin kižata “školah”.

– Sinun mieles, mittuine pidäy olla opastai, ku opastujil olis kiinnostustu aihieh?

– Enne kaikkie opastajal pidäy olla spetsialistannu omal alal. On tärgei olla “samal allol” opastujienke, uudeh tabah pidiä urokkoi. On tärgei tuttavuttua opastujii Karjalan rahvahien kul’tuurahgi. Myö alalleh kävymmö Karjalan Kanzallizen teatran ozutelmih kanzallizil kielil, muzeiloih da toizih pidoloih. Joga vuottu kävymmö opastujienke kinoteatrah kaččomah suomelazii fil’moi. Ei ammui meil ozastol rodih etnotaloi – perti, kus järjestämmö erilazii pidoloi da urokkoi...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat