Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaisuš on Annin elämäntapana

Anna Vlasova on karjalan kielen elvyttäjä ta kannattaja, karjalan kielen opaštaja ta aktiivini kanšalaini. // Kuva: Kuvat: A. Vlasovan kuva-arhiivašta

Anna Ivanovna on tunnettu persona karjalaisien kešen. Hiän on karjalan kielen elvyttäjä ta kannattaja, karjalan kielen opaštaja ta aktiivini kanšalaini. Anna Vlasova pani rattahilla karjalan kielen opaššukšen Piäjärveššä. Aikoinah hiän perusti kyläššä Karjalan Rahvahan Liiton ošašton ta yhisti šen toimintah äijän paikallista rahvašta.

– Še oli 1990-luvun puolivälissä. Mie šillä aikua opaššuin vielä koulušša, muistelou Anna Vlasovan tytär, Venäjän TIetoakatemijan Karjalan Tietokeškukšen Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin tutkija Marija Kundoz’orova. – Šilloin meijän perukalla rupesi käymäh šuomelaisie, hyö ečittih Karjalan puolella omie juurie ta heimolaisie. Šuomelaisie tuli Karjalah Piäjärvie kautti, šentäh kun pos’olka on aivan rajalla. Šuomelaiset aktiivisešti ečittih karjalaisutta. Tämä oli onnen potkuna paikallisilla karjalaisilla kehittämäh omua kieltä ta kulttuurie. Petroskoissa oli jo peruššettu Karjalan Rahvahan Liitto, ta Piäjärveššä avattih šen ošašto. Mamma tuli šen johtajakši. Konša kaikki ruavot ta kotihommat oli ruattu, hiän juoksi täyttämäh Karjalan Rahvahan Liiton hommie. Joutoaikana mamma kehitti omieki kielineroja. Hyvin muissan, kun hiän luki Karjalan Sanomat -lehtie šanakirjan kera ta opaštu šiitä uušie šanoja.

Anna Vlasova on karjalan kielen aktiivini puoluštaja. Hiän oli Karjalaisien kerähmön Louhen piirin etuštajana nellä kertua – Karhumäješšä, Kalevalašša, Aunukšešša ta Priäžäššä. Vuotena 2000 Anna Ivanovna otti ošua Šuomelais-ugrilaisien kanšojen Muajilman kongressih, šen lisäkši hiän aina ošallistuu Kuusamošša piettyh Tie Vienah -simposiumih. Anna Vlasova ahkerašti kirjuttau karjalaistapahtumista paikalliseh Pripol’arje-lehteh. Yhteiskunnallini ruato vaikutti ni hänen Marija-tyttären ammatin valintah.

Vuuvvešta 2015 Anna Vlasova alko järještyä Piäjärveššä karjalan kielen kurššija ruavahilla ta koululaisilla. Hiän on šiinä ni opaštajana. Tänä šykyšynä kurššit tuaš avauvutah Karjalaisen pirtin tiloissa. Anni Vlasova ei ohjua enyä KRL:n ošaštuo, ka johtau paikallista Vienan Virta -kanšalaisjärještyö, mi ruatau karjalan kielen ta kulttuurin šäilyttämisekši ta kehittämisekši.

Eläkkeläisenä ollešša Anna Vlasova opaštu ruatamah internetissä ta nyt kertou Piäjärven karjalaisien toiminnašta VK- ta Facebook -sosialiverkoissa. Hiän on vaipumatoin ruataja, ahkera puutarhankašvattaja ta innokaš kalaštaja. Anna Ivanovna on poikkoi jalaltah ta tykkyäy matkuštamista. Hiän on oikein hyvä ämmö omilla punukoilla. Naini ei voi istuo ruavotta ta vetäy omah toimintah kaikkie, ket ollah hänen ympäri.

– Još Anni Vlasova jättäy yhteiskunnallista toimintuah kielen hyväkši, niin löytyykö kennih muu Piäjärveššä, ken olis niin kiinnoštun täštä asiešta? kanšainvälisien karjalan kielen kurššien opaštaja Valentina Karakina smiettiy.

“Oman Muan” toimitukšen puolešta onnittelemma Anni Vlasovua merkkipäivällä. Kunnivoičemma häntä kieliaktivistina ta oman rahvahan kulttuurin šäilyttäjänä. Kiitämmä monivuotisešta avušta ta yhteistyöštä lehen levittämisekši ta Louhen piirin karjalaisilla tutukši tuomisekši. Toivotamma voimua jiähä ieššäkulkijana, karjalan kielen opaštajana ta “Oman Muan” kirjuttajana. Pisy tervehenä ta ilosena!

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat