Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kehittiä karjalan kieldy voibi omal väil

Täl kerdua Inna Gokkojeva möi vahnat karjalazet käzipaikat Kižin muzeile da andoi 25 000 rubl’ua Karjalan Kielen Koile. // Kuva: Ol’ga Gokkojeva

Karjalan Kielen Koin pandih alguh Vieljärven da toizet karjalan kielen aktivistat heinykuus 2012. Den’gua täh ruadoh niken ei ole uskaldannuh, ga ottavuimmo Koin luajindah yksikai. Vuvvennu 2015 Koin kahtes pertis jo sai pidiä kursat. Nygöi Kodi ruadau täytty vägie kahtes kerrokses. Kaiken aigua elämmö tiedämättäh kui Koin tulii aigu menöy – meijän ruado riippuu avvuttajien tahtos. Avvuttajat ollah enimyölleh prostoit rahvas.

Hyväkse ozakse avvuttajua on da Kodi eläy. Tahtozin mainita täs erähän hyvyönluadijan – Inna Nikolajevna Gokkojevan. 

Inna Gokkojeva on ennegi avvutannuh äijän Karjalan Kielen Kodii yhtes Tamara Lutoškinan, Tatjana Krasovskajan da L’ubov’ Kar’ukajevan kel. Täl kerdua Inna Nikolajevna otti ruokos piettävät vahnat karjalazet käzipaikat, möi net Kižin muzeile da andoi kai 25 000 rubl’ua Karjalan Kielen Koile. Nämmil den’goil saimmo uvven sähköplitan. Nygöi pädöy keittiä syömizii kielipezän lapsile.

Täs on kolme tärgiedy dieluo. Enzimäzekse, Inna Nikolajevna ei lykännyh omah aigah vahnoi karjalazii käzipaikkoi, vai pani net hyväh ruokkoh. Pahakse mielekse nygöi kylis ylen vähä midä vahnua veššii on tallel, rahvas läs kai lykättih iäreh. Tämä on aiga hyvä ozutus min verran piemmö omua kul’tuurua da ezi-ižien ruadoloi čestis.

Toizekse, käzipaikat puututtih muzeih da tuliel aigua rahvas suahah nähtä, mittumat nerokkahat oldih karjalazet naizet. Sie rubieu nägymäh käzipaikoin luadijan nimigi – L’ubov’ Ivanovna Solovjova, karjalaine, Vatčelan kylän eläi.

Kolmandekse, Inna Nikolajevna ei ottanuh nämmii den’goi ičele, vai andoi net karjalan kielen kehitändyruadoh.

Tämä naine ei ole ainavo Karjalan Kielen Koin abuniekku. Kiitämmö jogahistu, ken on andanuh ruado- libo den’guabuu Karjalan Kielen Koile. Kodii pietäh hyväs kunnos da puhtahannu yhtistyksen rahvas, kielipezän ruadajat da lapsien perehet, kerholoih käyjät. Meijän Kodi ozuttau, ku yhtes voimmo ottavuo aiga suurih ruadoloih...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat