Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ken kodirandua suvaiččou, sidä kodirandugi vardoiččou

Tänävuon 9. elokuudu Ivan Nikolajevič Trifonovale täydyi 88 vuottu. Miehen lapsusaigu meni voinan aigua. Ivan Nikolajevič oli suomelazien ymbäröičykses. // Kuva: Alina Gapejeva.

Ivan Trifonov on rodivunnuh Akimiston kyläh, kudai on 25 kilometrin piäs Vieljärvespäi. Enne voinua sie oli kaksikymmen taloidu. Ivan eli muaman da omahizienke omien buaban da died’oin kois. Omua tuattua briha nikonzu ei nähnyh. Vuvvennu 1939 suomelazet ruvettih volloittamah meijän mualoi. Kylän mužikat lähtiettih voinale. Paikallizii rahvahii ruvettih työndämäh Keski-Ven’ale. Matkan aigua Iivanah da toizih kyläläzih ammuttih, ga, ozakse, kaikin jiädih hengih. Sit Iivanan pereh ei puututtu evakkoh, sendäh ku mašin, kudai työttih ottamah rahvastu, suomelazet räjähytettih, da ammuttih meigäläzen rahvas. Ivanan pereh toizen kerran jäi eloh.

Veteruanu mustelou, ku suomelazet ravieh valloitettih mualoi. Hyö oldih varmat, ku tuldih Karjalah ijäkse. Suomelazet voiskat elettih Iivanan koin lähäl. Paikallizile eläjile annettih muapalat, ku hyö voidas kazvattua midägi. Kazvatettuu suomelazet ei otettu, sendäh rahvas ei oldu nälläs. Ivan lähti školah, kus opastettih suomelazet opastajat. Mies mustau, ku karjalazii suomelazet vie kuda-kui suvaittih, ven’alazii – ei. Silloi Avdejevon kyläs ymbäri kai oli tulen vallas, Kolatsellän da Suojärven puoles tuli oli taivahassah, koin piäl lenneltih suomelazet lendokonehet.

Avdejevan kyläh työttih kaksi tiijustelijua: radistu da eräs paikalline eläi, heijän nimet muutettih. Parašuutoil heidy laskiettih meččäh, pädijäh kohtassah hyö kualettih lumes kymmene kilometrii. Nämmis mužikois niken kyläs ei tiedänyh, eigo tiedänyh Iivanan pereh...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat