Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Opaššu karjalua Il’l’an kera

“Kielilippahaini” näki päivänvalon Verso-kuštantamošša. Šen painoš on 100 kappalehta. Uutta kirjua juatah koululoih, missä opaššetah vienua. // Kuva: Maikki Remšujeva

“Kielilippahaisešša” on oma šankari – pieni kalevalalaini prihačču Il’l’a. Hiän on karjalaini ta pakajau muamonkielellä. Il’l’a vielä opaštuu karjalan kieltä ta kuččuu kaikkie halukkahie opaštumah yheššä. Šitä varoin vain pitäy luatie kunnollah kaikki tehtävät.

Kirjan harjotukšeh on šivottu Il’l’an ta hänen perehen elämäh. Il’l’a käypi kalalla ta šieneh, juhliu omua šyntymäpäivyä, lämmittäy kylyö, levähtelöy meren rannalla, oštau ruokua kaupašta, valmistau meštuo, kirjuttau kirjaista Pakkasella. Kaikkieštah kirjašša on 20 eri teemua – 20 lukuo, mit kerrotah pereheštä, luonnošta, kalenterista, päiväjärješšykšeštä.

Joka luvušša on kaikenmoisie harjotukšie, arvautukšie, šanarissikköjä, kuva-arvautukšie. Joka teemašša on Il’l’an kirjuttama kertomuš tahi kirjani. Tämän kertomukšen pohjalla opaštuja šuau iče kirjuttua oman istorijan.

Opaštujalla avukši “Kielilippahaisen” lopušša on karjalais-venäläini šanakirja, vet kirjan kaikki tekstit ta tehtävät on kirjutettu vienakši.

“Kielilippahaini” ei ole varšinaini oppikirja, mi on tarkotettu koulun yhellä luokalla. Šen mielenkiintosien harjotukšien avulla voipi tarkaštua, mitein karjalan kielen opaštuja tietäy šanaštuo ta šuattau kertuo mistänih aihiešta.

“Kielilippahaini” on hyvä apulaini lapšilla šekä aikuhisilla karjalan kielen opaštumisešša. Še hyvin paššuau kaikilla, ketä karjalan kieli kiinnoštau ta vetäy omah puoleh.

Kielilippahaini-kirjan toimittajana on Raisa Remšujeva, a kaunehie värikkähie piiruššukšie luati taiteilija Anastasija Trifanova.

Kirjan painoš on toteutettu KT:n opaššušministerijön, Karjalan opaššukšen kehityšinstituutin ta Karjalan Šivissyššeuran yhteistyön rajoissa, min tarkotukšena on kannattua karjalan kielen opaštumista Karjalan opaššušlaitokšissa.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat