Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#39 (1479)


 • #39(1479) | KandurahvasElina Potapova
  Ligakuun 1. päivänny Petroskois Karjalan rahvahan luomisruavon da kul’tuuruinitsiatiivoin keskukses piettih karjalan kielen kursoin avajazet. Kursat pietäh Karjalan Rahvahan Liiton kannatuksel.

 • #39(1479) | MatkustamineOl'ga Smotrova
  En kuulluh, ku kenlienne minun tuttavis lähtis huogavumah loman aigua Dagestanah. Rahvas lähtietäh parahite Abhazijah da Kriimah. Minul puutui kävvä sinne ruadomatkah Kanzallizien literatuuroin festivualih. Omat da tuttavat kummeksittih: olgua la sie varovazet…

 • #39(1479) | Merkipäivy   Segežan piirin lehti “Doverije” da “Oma Mua”
  Kielet muite vai ei kuolta, net kuoltah sen periä, ku rahvas heitetäh niilöil pagizendan. Puadenen karjalaine Valerija Jevgenjevna Grigorjeva pagizou karjalakse lapsusaijas. Ven’an kieldy häi rubei opastumah kolmevuodizennu, konzu lähti päivykodih.

 • #39(1479) | OpastusOl'ga Dubitskaja
  Onieganrannikon piirin Meliorativnoin kyläs jo mondu vuottu opastetah karjalan kieldy. Enne kieldy opastettih päivykois da školas, nygöi vaiku päivykois.

 • #39(1479) | Yhteiskundu   Oma Mua
  Kyläh azetettih mustomerki karjalan kielen vardoiččijoile Grigorii Makarovale da Vladimir Brendojevale.

 • #39(1479) | KulttuuriUljana Tikkanen
  Viime netälinloppu oli rikaš kulttuuritapahtumilla. Niitä järješšettih ta piettih šuomelaiset, kumpasilla on karjalaisie juurija tai kiinnoššušta karjalaisuoh. Puhuvat puut -nimisen näyttelyn avajaiset, taiteilijien muasteri-oppi ta Oli ilo -konsertti piettih Vyhod-mediakeškukšešša.

 • #39(1479) | KalevalaAlevtina Lesonen
  Kalevalan Lapšien monitoimitalošša oppivuuvven alušta alettih toimie kerhot. Nykyjäh šielä ruatau nellätoista kerhuo, kumpasih käyväh eri-ikäset lapšet. Kaikki nämä kerhot ollah hyvin mukavat. Jokahini lapši voit löytyä ičellä mielehini kerho, kumpasešša hiän tahtou harjotella. Eryähät lapšet käyväh kahteh tahi kolmehki kerhoh. Yksi mielenkiintosimmista ta epätavallisimmista on Iloni mualilauta -kerho.

 • #39(1479) | Tašavalta Aleksandra Lesonen
  Koštamuš on ainutluatuni kaupunki. Šen bisnessitoiminnan kehitykšeh aina on vaikuttan kanšainvälini yhteistyö ta yštävälliset šuhtehet Šuomen kera. Šajekuun 1. päivänä Koštamukšen Družba-keškukšešša piettih kolmaš kanšainvälini Bisnessin uuvvet mahollisuot -forumi.
Partn`ourat