Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Iloni mualilauta

Kerhon opaštaja Natalja Stepanova opaštujieh kera // Kuva: Alevtina Lesonen

“Iloni mualilauta” on hyvin nuori. Yhissyš toimiu vain kolme vuotta. Še on ainut kerho Kalevalašša, kumpaseh voijah tulla ihan pikkaraiset kakšivuotiset lapšet. Harjotukšien aikana hyö piirruššetah hiekalla valostolilla. Tämä homma niin miellyttäy lapšie, jotta hyö joka šuovatta tahi pyhäpäivä mielelläh juoššah kerhoh. Huolimatta šiitä, jotta harjotukšet on makšulliset, halukkahie aina on äijän.

Kerhuo ohjuau opaštaja Natalja Stepanova. Hiän oman vesselän auttajan Petruška-šormikaškuklan kera kertou lapšilla ihmelliseštä hiekan muajilmašta, missä hiekkua voit kuatua, vetyä valostolan yheltä puolelta toiseh šekä piiruštua yhellä kiällä tahi molomillaki. Studijošša kuuluu hil’l’ani musiikki, opaštaja šammuttau valot ta ašettau lamppuja stolien alla. Lapšien ympäri huonehešša on erilaisie kukkasie. Kaikki tämä heti viey pienokaisie erinomaseh ilmapiirih. Näin lapšilla avautuu pieni starina- muajilma.

Šemmosella tunnilla pikkaraiset taiteilijat ei keritä ikävyštyö, šentäh kun opaššušprosessi on oikein rikaš. Natalja mielelläh opaštau pienie kašvattija piiruštamah, pitäy huolta lapšista, kaččou, jotta hyö tarkašti käytettäis hiekkua. A još piiruššuš ei onnistun, niin še ei ole proplema. Voit ruttoh puissalluttua hiekat, šiitä tuaš kuatua lasin piällä ta piiruštua uuvveštah.

Spesialistit rikeneh neuvotah oštua šemmoni jo valmis valostola kaupašta tahi ičen luatie še, jotta lapšet voitais toistua ta näyttyä vanhemmilla kaikki tehtävät koissa. Stolalauta pitäy tehä orgaanisešta lasista ta luatie šiinä korkiet laijat. Šiitä pitäy ašettua stolah valot.

Tietyšti vielä pitäy löytyä šopivua hiekkua. Šitä varoin paššuau tavallini hieno ta puhaš hiekka. Ka enšin šitä pitäy paistua paissinkiukuašša. Kiukuan lämpötila pitäy olla 150–200 aštetta. Hiekan ieštä voit käyttyä ni mannua. Lisyä tietuo valostolan luatimisešta voipi helpošti löytyä internetista.

Šen lisäkši Iloni mualilauta -kerhošša pienet taiteilijat opaššutah šeuruššella toini toisen kera. Hyö ilosešti ta rauhallisešti vietetäh aikua.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat