Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Puhuvat puut ta karjalaini kabaree

Amanda Kauranne (keš.) ta hänen ryhmä lauletah tuttuja karjalaisie lauluja, tanššitah nykyaikasie tanššija, šoitetah ei perintehellisillä šoittimilla. // Kuva: Uljana Tikkanen

Mitä tapahtuu, konša ihmini rupieu ajattelomah omista juurista, konša hiän tuntou haluo čukeltuo oman kanšan kulttuurih ta perintehih? Nellyä ammattilaista taiteilijua, kumpaset toimitah taitehen eri aloilla, yhistäy kiinnoššuš karjalaisuoh ta karjalaiset juuret. Karjala ta karjalaisien perintehet ta kulttuuri tultih naisien taitotutkimukšen teemakši. Hanneriina Moisseinen, Miia Tervo ta Hanna Koikkalainen yheššä luajittih Puhuvat puut -näyttely, ta Amanda Kauranne oman ryhmän kera valmisti Oli ilo -konsertin.

Puhuvat puut -näyttelyh on kerätty valokuvie ta grafiikkua, instal’l’atijoita ta filmi. Näitä eri taitoalan töitä yhistäy yksi teema – istorija, omat juuret, šota ta šen jälkivaikutuš, elämä raja-alovehella.

Hanna Koikkalaisen ottamat valokuvat ta luatimat instal’l’atijot esitetäh Suistamon kylyä. Šovan aikana kyläläiset jouvuttih lähtömäh kyläštä pakoh ta monta vuotta še oli kiinipantu. Kuvien lisäkši näyttelyššä on tekstijä. Še on šemmoni kokonaisuš, mi vaštuau kyšymykših: mitä ihmini tuntou, konša hänen on pakko jättyä oma kylä šekä mimmoset ollah pienet kylät nyt.

Hanneriina Moisseinen tuttavuššuttau oman Kannaš- grafillisen romanin lukijie vuuvven 1944 kešän tapahtumih. Šilloin Šuomi ošallistu šotah ta Luatokan rannikoilla eläjät ihmiset jouvuttih lähtömäh pakoh näiltä paikoilta. Romanin piärooliloissa ollah šotilaš, kyläneičyt ta lehmät. Romani pohjautuu arhiivoista šuatuih tietoih.

Šamoin Puhuvat puut -näyttelyn ošanottajana on taiteilija Miia Tervo. Näyttelyššä esitetäh tunnetulla starinankertojalla Santra Remšujevalla omissettu Miian filmi “Sandra ja puhuvat puut”. Filmin teemana on yhteyš karjalaisih juurih ta oman kojin ečintä šekä tämän taipalehen vaikeuš ta kaunehuš.

Nelläš henkilö, kumpasella niise on kinnoššuušta karjalaisuoh, on laulaja, tanššija ta šoittaja Amanda Kauranne. Hiän esittäy omie tuntehie musiikin, laulun ta tanššin kautti. Tämä niise on nykytaituo, ka šen pohjana on karjalaini perinneh, kumpaista kaččoja voit tuntie.

Amanda ta hänen ryhmä lauletah tuttuja karjalaisie lauluja, tanššitah nykyaikasie tanššija, šoitetah ei perintehellisillä šoittimilla ta vieläi esinehillä, esimerkiksi, yhen kappalehen Amanda šoitti kolmella kivellä. Naini otti nämä kivet kylyštä, missä monie vuosie takaperin šynnytettih lapšie. Kuin monta tämmöistä kylyö jäi šeisomah tyhjinä kylissä šekä palo šovan aikana tai šen jälkeh.

Karjalalla ta Karjalan luonnolla omissetut rakkahušlaulut, itkuvirret, ritmini musiikki, tanššit. Kaikki še šytytti vuorotellein šurullista ta iloista ilmapiirie. Yhtä lauluo kuunnelleššä kyynälet nouštih šilmih, a toisen laulun aikana himottais lähtie tanššimah ta laulamah yheššä muusikkojen kera. Oli ilo -konsertista tuli tovellini pruasniekka, kumpani lahjotti keräytynyillä hyvyä mieltä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat