Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaini jarmankka “Lumikellošša”

Kalaštajien kyläššä lapšilla ehotettih Ken enemmän kalua onkittau -kisa. // Kuva: Maikki Spitsina

Petroskoin šuomelais-ugrilaisešša Lumikello-päiväkojissa jo monta vuotta lapšilla opaššetah livvinkarjalua ta šuomie. Päiväkojissa toimiu 12 ryhmyä, kielie šuau oppie kolmešša niistä.

– Päivykois ruadau kaksi joukkuo, kus kolme-viizi -vuodehizet lapset opastutah suomen kieldy. Yhtes joukos lapsii harjaitetah livvin murdeheh. Lapsien joukkolois on 20–25 hengie, kerto päiväkojin varajohtaja Marija Volhonova. – Kerran nedälis piemmö sanastourokkoi. Päivän aloh lapsienkazvattajat paistah karjalan da suomen kielel. Omas ruavos hyö käytetäh erilazii kieleh opastandumetoudiekkoi. Joukkolois on moizii lapsii, kudamien vahnembat maltetah paista karjalakse. Hyo tahtotah, gu heijän lapsetgi paistas karjalakse. Päivykodih talutah lapsii kai linnan toizis mikropiirilöispäi.

Ympäri vuuvven Lumikello-päiväkojissa vietetäh erilaisie toimenpitoja ta juhlie, mit tuttavuššetah lapšie karjalaisien perintehih ta tapoih, kisoih ta tanššiloih, starinoih ta arvautukših. Yksi mukavista perintehistä on Karjalaini jarmankka -folklorijuhla, kumpaista järješšetäh joka vuosi Pokrovan päivän uattona.

Tänä vuotena juhla piettih Päiväkotien kašvattajien opaštamini šuomelais-ugrilaisilla kielillä (karjala, šuomi) innovaatijoteknologijojen mukah -ohjelman rajoissa. Pruasniekašša lapšet ta heijän vanhemmat čukellettih jarmankan ilmapiirih ta käytih interaktiivisih temaattisih kylih.

Jarmankan vierahie otettih vaštah starinalliset henkilöt. Šuoritetuista tehtävistä lapšet šuatih lumikki-merkkijä, kumpasie juhlan lopušša šai vajehtua pieniksi lahjoiksi Lahjojen jarmankašša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat