Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Čuari-kalalla omissettu festivali

Huomenekšella kilpailijat noššettih verkot veještä ta tuotih rantah, missä piäššettih omua pyyvvyštä. // Kuva: Aleksandra Lesonen

Šajekuun 11.–13. päivinä 11 joukkuo (kolme Venehjärveššä ta kahekšan Vuokkinemeššä) kilpailtih verkkojen laškomisešša ta noštamisešša šekä mujehen puhaštamisešša. Verkot lašettih illalla, a huomenekšella kilpailijat noššettih niitä veještä ta tuotih rantah, missä piäššettih omua pyyvvyštä verkkoloista. Tarkat arvoštelijat viessattih kalua ta lašettih, kuin äijän mujehta on pyyvvetty.

Konša kala oli piäššetty verkkoloista, ruvettih kilpailomah šen puhaštamisešša ta varuštamisešša. Vot še oli mukava, konša hopiet kalanšuomut lenneltih joka puoleh! Kilpailun ošanottajat staraitih šuomie kalua mitä rutompah kaččojien ta penkkipeluajien ilokši.

Festivalin kaččojie oli äijän. Tapahtuman viimesenä päivänä, pyhänäpiänä, pruasniekkah tuli ni šuomelaisie ativoja, kumpasie näissä vanhoissa karjalaisissa kylissä pietäh jo omina heimolaisina.

Venehjärven kilpailun voittajakši tuli Lesosien pariskunnan Kamu-joukko, kumpani pyyti enemmän 3,5 kiluo kalua. Toisella šijalla piäsi Uhtua-joukko ta kolmannella – Greenpeace-joukko.

Vuokkiniemen kilpailun enšimmäisellä šijalla nousi Muikku-joukko, kumpani pyyti noin 4 kiluo mujehta. Toisella paikalla piäsi Irkutsk-Karelija-šekojoukko, mi näytti hyvie tulokšie verkkojen noštamisen ta kalan puhaštamisen kilpailuissa. Kolmannella šijalla tuli Huimaranta-joukko, kumpani niise näytti hyvie tulokšie jokahisešša kilpailušša.

Festivalin viimesenä päivänä oli pietty kilpailu naisienki välillä. Vesselät ta poikoit naiset puhaššettih kalua ta otettih šen šiämeštä mähnyä. Penkkipeluajat, erityisešti pikkaraiset lapšet, kannatettih naiskilpailijie, vet heijän joukošša oli ni heijän omie muamoja.

Šiitä pruasniekka šiirty Kuittijärven rannašta Vuokkiniemen Kylätaloh, missä rahvašta opaššettih kutomah verkkoja, luatimah tuohikivekšie ta käpryjä. Šiinä oli järješšetty ni keittäjien kilpailuja. Festivalin kaikki tapahtumat oli omissettu mujehella. Mitein vois olla toisin, vet mujeh karjalaisilla on čuari-kala.

Mujehfestivali oli pietty tänä vuotena enšimmäistä kertua. Šiitä tuli mukava ta monivärini tapahtuma. Festivalin järještäjät ollah varmat, jotta tulijana vuotena pruasniekan ošanottajien ta kilpailijien luku näkyväšti kašvau.

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat