Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Avtoubusat ei kävvä Vieljärveh

Vie mennyt vuon tuhukuun lopus Vieljärven kylähaldivoh tuli kirjaine Karjalan transportuministerstvas, kus kirjutetah – avtoubussu heitti käyndän sen periä, ku ajeli vähä rahvastu. // Kuva: Natalja Antonova, “Oma Mua”

Vieljärveh jo monii vuozii ei kävvä avtoubusat. Kylä ei olis loitton suures juamas, vai kahten kilometrin piäs. Ga siiriči ajajat avtoubusat ei heitytä mäispäi alah kyläh. Kelle pidäy ajua linnah libo piirin keskukseh Priäžäh, se jallai astuu mäil. Mindäh avtoubusat heitettih käyndän suureh karjalazeh kyläh da eigo suas kiänyttiä niidy järilleh?

Puoli yksi päiviä avtoubusoin azetundukohtah keski kyliä kerrytäh rahvas, kel pidäy ajua Petroskoil libo Priäžäh. Ruavas naine kandamizienke, nuori puaru, vie yksi naine. Nygöi Vieljärveh kävyy vai yksi ainavo avtoubussu kerran päiväs, sidägi pidäy ennepäi kuččuo telefonas. Jogatoizel telefonan noumerua ei ole, azetundukohtal ei ole nimittumustu avtoubusoin aigulistua, sendäh ei sua päten tiediä, tulougo mašin vai ei.

– Pitkäsrannas vuotan avtoubussua. Sanotah, što ennepäi pidäy soittua heile, štob tulis tänne meile Vieljärveh, ga minä en soittanuh, voibi ei ni tulla. Tak što vot en tiijä, puutun, vai en puutu Priäžäh. Mennyt nedälil pidi minul ajua Sberbankah, i täl nedälil pidäy. Sie on minul viizi minuuttua dieluo, a vot puoli päiviä minul menöy, kaduou, što putilleh ei sua puuttuo ni sinne, ni siepäi, pahoitteleh vieljärveläine Zinaida Gagarina.

Ku Pitkänrannan avtoubussu ei tulle, sit Zinaidal dai toizil matkuniekoil pidäy jallai astuo kaksi kilometrii mäin piäl da juamal oppie puuttuo hos mihtahto mašinah. Vie pahembi on niilöil, kel pidäy ajua huondeksel da illal...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat