Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tämä tapahtu Karjalašša

Tapahtuman paikkana on Karjala -näyttelyn avajaisissa. // Kuva: Sergei Judin, Respublika-tietotoimisto

Näyttelyššä on esitetty Karjalan kehittämisen ošat tašavallan peruštamisešta 1920 vuotena alkuan meijän päivih šuaten.

Tapahtuman paikkana on Karjala -näyttelyššä šuau nähä tašavallan erilaisie ošie, tuttavuštuo infrastruktuurin ta kulttuurin tärkeih kehityšaloih: raškaštevollisuošta ta kanšallisešta ošašta alkuan tavalliseh ihmisien perehlomah šuaten. Näyttelyn materialit kerrotah Karjalan kaivoš- ta meččätevollisuon, konehrakennukšen ta muatalouven, viessinnän, liäketiijon ta koulutukšen kehittämiseštä.

– Erityistä huomijuo kiinitetäh ihmisen elämän sosialisih näkökohtih: yhtehisien korttierien elämäntavoilla, erillisien kunnoššettujen korttierien rakentamisella, aktiivisen levon ta koko rahvahan pruasniekkojen kulttuurilla, ratijojen ta televiisorien puuttehen lopun kauvella, tavara- ta ruokakauppojen verkošton levennykšellä, korošti Kanšallisen musejon johtaja Mihail Gol’denberg näyttelyn avajaisissa.

Johtaja kerto, jotta Tapahtuman paikkana on Karjala -näyttelyn tärkie oša on omissettu tašavallan kulttuurielämällä ta perintehillä. Tänäpiänä šamoin, kuin ni 100 vuotta takaperin kanšallisien kirjailijien, taiteilijien, artistojen ta ohjuajien tevokšet ollah hyvin aktualiset. Heijän romanit, mualaukšet, šävellykšet, baletit ta spektaklit on kuulusat koko muajilmalla.

Tämä näyttely on tarkotettu kotišeuvuntutkijilla, istorikkoolla, opaštajilla, koululaisilla, studenttiloilla ta kaikilla, ketä kiinnoštau meijän šeuvun istorija. “Tapahtuman paikkana on Karjala” on kiertävä näyttely. Tašavallan merkkivuotena šitä esitetäh Karjalan kaikissa piirilöissä. Petroskoissa tuttavuštuo Tapahtuman paikkana on Karjala -näyttelyh voit pimiekuun 3. päiväh šuaten.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat