Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#42 (1482)


 • #42(1482) | Kylän elostuOl'ga Smotrova
  Priäžän piirin etnokul’tuurine keskus pani rattahile uvven projektan. Sih nähte tarkah saneli keskuksen ruadai Tatjana Seppänen. Jessoilan kyläh kerdyi Priäžän da Jessoilan aktivistoi, kudamat sežo yhtytäh täh suureh projektah.

 • #42(1482) | PerindöOl'ga Ogneva
  Kylmykuun 1. da 2. päivänny vahnan karjalazen kalendarin mugah on Kegrinpäivy. Midäbo pruaznuijah Kegrinny, mi on Kegri? Täh näh pagizemmo L’udmila Ivanovan kel, karjalazen fol’klouran tutkijan, Kielen, literatuuran da histourien instituutan tiedoruavon ruadajan kel.

 • #42(1482) | KulttuuriTatjana Berdaševa
  Kiži-musejon näyttelykeškuš ottau vaštah vierahie verekšien puulaššujen hajulla. Tämän vuuvven kešän lopušša šiinä avattih interaktiivini Vanhojen puušeppien šalaisuot -näyttely.

 • #42(1482) | Kanšallini politiikkaUljana Tikkanen
  Karjalan alkuperäiskanšojen istorijašta ta nykyajašta paistih kanšainväliseššä konferenššissa Petroskoissa 24.–25. šajekuuta. Toimenpito järješšettih Kanšainvälisen kantakanšojen kielien vuuvven rajoissa.

 • #42(1482) | Tašavalta Aleksandra Lesonen
  Oraškuušta šajekuuh šuaten Karjalašša toteutettih Otkritaja dver’ InterVzaimodeistviju (Avattu ovi Internatiolalisella Keškenäisellä vaikutukšella) -projektie. Šen alkuhpanijana oli Koštamukšen Pr’alka-kanšalaisjärještö KT:n kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön tuvella.

 • #42(1482) | NuorisoMarija Kirillova
  Šajekuun 24. päivänä Petroskoissa piettih Nuorison projektien jarmankka -forumi.
Partn`ourat