Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan kantakanšat: istorija ta nykyaika

Vieljärven kielipešän toiminnalla omissetušša ošaštošša paistih uušista opaššuškeinoista. // Kuva: Ol’ga Dubitskaja

Karjalan kantakanšat: istorija ta nykyaika -nimini konferenšši kešti kakši päivyä. Šillä aikua šai kuulla mukavie šeloššukšie karjalaisien ta vepšäläisien istorijašta ta nykyajašta, šen lisäkši konferenššissa noššettih tärkeitä kyšymykšie. Konferenššin ohjelmašša oli plenarikokoukšie, pyörie stola -issuntoja šekä ruatuo eri sektijoissa. Konferenššin jokahini ošanottaja šai noštua käsiteltäväkši omie kyšymykšie.

Kaikkieštah konferenššissa oli 168 šeloššušta. Toimenpivon ruatoh otti ošua 135 ihmistä. Kaikki šelloššukšet oli juattu eri ryhmih, mit oli omissettu karjalaisilla, heijän elämällä Karjalašša ta šen ulkopuolella, vepšäläisien elämällä ta kulttuurilla, Kalevala-eepossalla, Vieljärven Karjalan kielen kojin kielipešällä.

Tietyšti konferenššin aikana šuurta huomijuo kiinitti Karjalan alkuperäiskanšojen muamonkielet -teema. Terävimmät kyšymykšet košettih oikevušaseita šekä kielen virallista statussie.

Karjalaisilla omissettuih sektijoih tuli hyvin äijän ihmistä kuuntelomah šeloššuksie ta ošallistumah keškušteluih. Joka šeloššukšen jälkeh oli keškušteluja. Šuurempua kiinnoššušta šytytettih oikevušnormiloilla, kielen opaštamisella, uušilla opaššuškeinoilla ta kielen tulovaisuolla omissetut kyšymykšet.

Uušista opaššuškeinoista paistih Vieljärven kielipešän toiminnalla omissetušša ošaštošša. Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin ruataja Julija Litvin korošti, jotta tämän ošašton ruavon piätulokšena on šuositukšien valmistamini Karjalan kielen kojilla šekä Karjalan opaššukšen kehityšinstituutilla. Näijen järještöjen pitäy tutkie ta miäritellä kielipešän ruavon keinoja. Vielä ehotukšie valmissettih KT:n kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijöllä šekä KT:n opaššušministerijöllä: eččie mahollisukšie lisätä kielipešän opaššuštehnologijien kehityšohjelma federalisen ta alovehellisen rahotušohjelmah vuuvvekši 2020.

Konferenššin aikana šai tietyä vielä äijän miellyttävyä ta tärkietä. Šen järještäjät kiinitettih huomijuo šiih, jotta tietomiehien ta tutkijien šeloššukšien lisäkši konferenššin ruatoh otettais ošua ihmiset, kumpaset ruatah kieli- ta kulttuurialalla, ta kumpasilla on käytännöllini kokemuš, mistä hyö voitais kertuo.

Miellyttävimmät ta tärkeimmät šeloššukšet julkaissah Venäjän tietoakatemijan Karjalan tietokeškukšen tietojulkaisuissa. Ihmiset, kellä ei ollun mahollisutta ošallistuo Karjalan kantakanšat: istorija ta nykyaika -konferenšših, voijah lukie šeloššukšien lyhyitä pätkie. Niitä löytyy Karjalan tietokeškukšen nettišivuilla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat