Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nuorison projektien jarmankka

Karjalan kielen ta kulttuurin omaperäisyön šäilyttämini ta kehittämini -kentän ošanottajat interaktiivisella matalla karjalaisien kieleh ta kulttuurih. // Kuva: Kuva: Smena-nuorisokeškuš

Karjalan nuorisolla tärkieh toimenpitoh otti ošua 130 henkie Segežan, Sortavalan, Onegarannan, Šuojärven piirilöistä ta Petroskoista. Hyö käytih forumin eri kentöillä.

Karjalan kielen ta kulttuurin omaperäisyön šäilyttämini ta kehittämini -kentällä nuorie ihmisie otettih vaštah Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien kieliresurssikeškukšen ruatajat. Hyö kerrottih, kuin voipi visualisoija ta popularisoija karjalan kieltä šekä ehotettih forumin ošanottajilla kuotella iččie XIX vuosišuan karjalaisien roolissa puvun avulla. Tämmöni interaktiivini matka karjalaisien kieleh ta kulttuurih hyvin miellytti kaikkie.

Forumissa nuoret pojat ta tytöt väiteltih omie projektialottehie, kumpasie valmissettih Nuorison alottehien työpaja -projektin rajoissa. Arvoštelijat ilmotettih kolmen voittajan nimet: Segežan 6. koulun “Koko tämä muajilma”, Sortavalan 6. koulun “S-kaupunkin arvautukšie”, Petroskoin Deržavinin lysejon “Monikanšallini Karjala”.

Arvoštelijakunnan jäšenet pantih merkillä, jotta nuorison kanšallisukšien välisien šuhtehien harmonisointah šuunnattujen idejojen toteuttamini on hyvin tärkie asie. Nuorison projektien jarmankka -forumin järještäjänä on Smena-nuorisokeškuš KT:n kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön tuvella.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat