Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#43 (1483)


 • #43(1483) | Kylän elostuOl'ga Ogneva
  Munjärvenlahten kul’tuurukodii ei lämmitetä jo tostukymmendy vuottu. Tämän periä kul’tuurukois ei sua pidiä suurii pruazniekkoi da konsertoi. Ku rahvas ei kylmettäs, suureh zualah heidy voibi kerätä vai kezäl, konzu pihal on lämmin. Mindähbo kluubas on vilu da voibigo kuitahto suaha sinne lämmiä?

 • #43(1483) | Kandurahvas   Natalja Gromova
  Minä puaksuh mustelen omua lapsusaigua, kudai meni buaban luo kyläs Anuksen piiris. Silloi Tepoiniemen kylä oli suuri, sie oli äijy kodii.

 • #43(1483) | KKK   Natalja Antonova, Karjalan Kielen Kodi
  Vieljärven kyläs eläjät rahvas autetah Karjalan Kielen Koin kielipeziä opastajes lapsii karjalan kieleh. Kielisuu – moine nimi on pandu niilöile, ket ollah paginkanzannu lapsile dai toine toizele. Kielisuul pidäy hyvin tiediä karjalan kieli da olla valmis käymäh lapsilluo.

 • #43(1483) | Kylän elostuOl'ga Smotrova
  Karjalan Rahvahan Liiton Yhtes myö olemmo vägi -projektan mugah Vieljärven kylän eläjile saneltih, kui voibi perustua kyläh Alovehelline Yhteiskunnalline Ičehalličus. Vastavuksele Karjalan Kielen Kodih tuli Vieljärven kyläkunnan piälikkö Aleksandr Čugai da kylän aktivistoi. AYI:n perustamizes saneli sen alan spetsialistu Natalja Kolokol’nikova.

 • #43(1483) | LuontoTatjana Berdaševa
  Toičči pimiekuuta šanotah vuuvven depressiivisimmäkši kuukauvekši ta vaikiekši ajakši. Pitäykö olla pahašša mieleššä koko kuukauven? Ei tietyšti. Mie otin vihkon ta rupesin smiettimäh, mi vois lämmittyä milma täššä pimiekuušša. Täštä löytyy pienie aškelie, jotta pimiekuu ei ois niin hämärä, ka ois kirkaš ta kojikaš.

 • #43(1483) | KulttuuriIrina Zaitseva
  Šajekuun lopušša Karjalan Kanšallisešša musejošša avattih Petroskoin teatterien Kalevala-aiheisilla näytelmillä omissettu näyttely “Eepossa. Teatteri. Aika”.

 • #43(1483) | Tašavalta Marija Kirillova
  Rahvahan yhtenäisyön päivyä piettih Venäjällä 4. pimiekuuta. Pruasniekkana petroskoilaiset keräyvyttih šuureh Marjane-pruasniekkah. Juhlapivot järješšettih Kirovin aukivolla.
Partn`ourat