Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šytytä oma päiväni pimiekuušša!

// Kuva: Jelena Kurčenkova

Nyt on pohjosen pimein vuuvvenaika – pimiekuu. Lyhyöt päivät, lujat vihmat ta rekänenät ei lisätä hyvyä mieltä.

Toičči pimiekuuta šanotah vuuvven depressiivisimmäkši kuukauvekši ta vaikiekši ajakši: kešä loppu, kultani šykyšy niise, a Roštuota šuau vielä vuottua.

Pitäykö olla pahašša mieleššä koko kuukauven? Ei tietyšti. Mie otin vihkon ta rupesin smiettimäh, mi vois lämmittyä milma täššä pimiekuušša. Keinot rotiuvuttih tavalliset ta universaliset. Kerron teilä niistä. Tärkietä on še, jotta ne keinot ei jiätäis vain paperilla.

Täštä löytyy pienie aškelie, jotta pimiekuu ei ois niin hämärä, ka ois kirkaš ta kojikaš.

Kotikojikkuš

On niin ikävä illalla myöštyö työštä viluh kotih, missä vuattiet on työnnelty eri šuuntih ta aštietki šeisotah pešömättä. Myöhäsenä šykyšynä ei ole voimua mihinkäh. Ka nyt ei ni tarviče alottua šuurta šiivoušta, vet ošittain työ šujuu paremmin. Še ei ole jykie työ eikä še vie äijän aikua. Kotikojikkušta lisätäh vielä kynttilät, pehmie täkki ta kotiruuvvan tuokšu.

Ruoka ta juomiset

Lämmintä tunnehta lisyäy lohikeiton pul’putuš kattilašša šekä keittijöštä levievä vašta paissetun omenapiiruan tuokšu ta mavuštehilla täyši glintveini.

Mieliruato

Pimeinä iltoina himottau hommata mitänih mukavua ta rauhallista. Myö, aikuhiset, šanomma šitä työtä mieliruavokši. Myö otamma huomijoh vain ruavon tulošta. Nyt pitäy kiinittyä huomijuo iče prosessih. Entä tuloš? Tulokšena on teijän rauhallisuš ta šopušointu.

Šykšyni matkuštamini

Šykyšyllä voit männä lämpimäštä ta kojikkahašta pirtistä vain mielenkiintoista matkua eččien. Šyyšmatkuštamini on vakava ta miettiväini uinta elämän virrašša. i.

Toiset ihmiset

Lopukši neuvosin tuttavuštuo mihnih hyväh ihmiseh. Še on hyvin tärkietä kirkkahašša šyyšistorijašša. Tämän ihmisen pitäy olla hyvämielisenä ta ymmärtäväisenä. Hänen ei ole pakko olla hyvin lähisenä meilä arkielämäššä.

Myö kaikin elämmä yhtä aikua muajilmašša ta hoti meijän elämät ollah toisenmoisie, ka kuiteski myö vaikutamma toini toiseh. Antakkua omua lämpyö lähisellä ihmisellä. Olen varma, jotta annettu lämpö myöštyy teilä jälelläh.

A konša šiämeššä paistau oma päiväni, niin on lämmin äšen vilušša pimiekuušša.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat