Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Luušalmen koulun proplemua ratkaisomašša

Enši vuotena Koštamukšen piirien välini pol’ničča šuau uuvven tomografin. // Kuva: Sergei Judin, Respublika-tietotoimisto

Työmatalla piämieš Parfenčikov kävi Koštamukšešša šekä Kalevalan piirin Luušalmešša ta Kalevašša. Koštamukšešša Artur Parfenčikov tarkašti kaupunkin piirien välistä pol’niččua, 2. kouluo ta teknillistä kolledžie.

Luušalmešša Karjalan piämieš piti tapuamisen kyläläisien kera. Keškuštelun tärkeimpänä kyšymykšenä oli uuvven koulun rakentamini. Muissutamma, jotta Luušalmen koulu, missä toimi vielä i päiväkoti, hävisi tulipalošša šajekuun 27. päivänä.

Tapuamisešša piämies Parfenčikov lupasi, jotta uuši koulu varmašti rakennetah. Ka nyt pitäy ratkaissa kyšymyš, missä lapšien opaštuo ennein uuvven koulun rakentamista ta avuamista.

Luušalmen kyläššä on 23 koululaista. Nyt heilä on järješšetty kotiopaššuš ta individualini opaššanta. Iellistä opaštumista varoin valmissetah kylähallinnon työhuonehie, a paiväkoti rupieu toimimah kulttuuritalon tiloissa. Huonehet pitäy korjata, ašettua tulipalohälytyšlaittehet ta vaihtua šähkölaittehet. Korjauštöih ta uuvven tekniikan oštamiseh tašavallan varašiätijöšta on annettu kolme miljonua rupl’ua.

Uuši rakennuš kouluo ta päiväkotie varoin šuunnitellah rakentua lähivuosina. Šamoin Artur Parfenčikov korošti, jotta Karjalašša 131 kouluo toimitah vanhoissa ta huonoissa rakennukšissa, ta še on tašavallan šuuri proplema.

– Olen šitä mieltä, jotta pienissä kylissä, missä on 20–30 koululaista, koulujen ieštä pitäy rakentua sosiali-kulttuurikeškukšie. Šemmosissa keškukšissa koulun lisäkši ruvetah toimimah päiväkoti, kirjašto, klubi, felššeri-šynnytyšpunkti. Šitä varoin pitäy muuttua federalista lakie, mi koškou koulurakennukšien normija, kirjutti piämieš Parfenčikov omalla šivulla VK-verkošša.

Šamoin työmatan aikana Artur Parfenčikov kävi Kalevalan keškušpol’ničašša. Šielä piettih issunto, kumpasešša pol’ničan johtajien kera paistih laittehien kunnošta, ihmisien tervehyön parentamisešta.

Viime vuotena Kalevalan pol’niččah oššettih uušie vehkehie, ašetettih uuvvet ikkunat, Jyškyjärven kylyä varoin oššettih sanitariauto. Šuurena proplemana tähä päiväh šuaten on pos’olkan poliklinikan kunto, mi toimiun vanhašša rakennukšešša. Uuvven poliklinikan projekti on jo valmis kačottavakši Venäjän tervehyšhoitoministerijöššä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat