Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Vepšäläisen starinan yštävie lisäytyy

Paraš kanšanstarina -nominatijon voittajakši piäsi Kalajoven koulun opaštujien valmistama Parm da kozad -starina. // Kuva: Kalajoven keškikoulu

Festivali vietetäh joka toini vuosi. Šen järjestäjinä ollah Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijö, Periodika-kuštantamo ta Kalajoven keškikoulu.

Kalajoven kyläkoulu on Vepsläine sarn -kilpailun pitämisen vaihtamatoin paikka. Juuri Kalajoven koulun tiloissa kahekšan vuotta takaperin piettih lapšien spektaklien enšimmäini kilpailu. Šilloin šiih ošallistu yli 70 lašta. Tänä vuotena kilpailuh otti ošua noin 230 lašta ta ohjelmašša oli 16 starinua. Koulun urheilušali näytti liijan pieneltä, jotta šiih mahtuis niin äijän rahvašta, ka kuitenki tilua löyty kaikilla.

Kilpailun alkuhpanijien joukošša on Kalajoven koulun johtaja Sletlana Gotič. Naini nytki on kilpailun vilkaš järještäjä ta hanellä on ajatukšie, mitein järještyä ta pityä kilpailu ielläh.

Tänä vuotena kilpailuh ošallistu koululaisie ta päiväkotien kašvattija šekä perehryhmie meijän tašavallan Šoutjärven, Šokšan ta Kalajoven kylistä, Leningradin alovehen Vinnitsin ta Voznesenjen kylistä šekä Lotinapelto-kaupunkista, Vologdan alovehen Babajevon piirin kolmešta koulušta.

– Kilpailušša oli kolme nominatijuo. Arvoštelijien oli tovellah vaikie valita voittajie. Paraš kanšanstarina -nominatijon voittajakši piäsi Kalajoven koulun opaštujien valmistama Parm da kozad -starina. Vepšäläini kaleidoskoppi -nominatijošša voitti lapšien Kastkuine-ryhmä Vologdan alovehen Borisovon koulušta. A Perehperintehet-nominatijon voittajiksi tultih lapšet Vinnitsi-kyläštä. Heijän esittämä spektakli “Kaičemoi muštos i henges" oli omissettu Voiton päivän 75-vuotisjuhlalla ta še koški kaikkien kaččojien šyväimie, jatko omua kertomušta Sletlana Nikolajevna.

Kielen ta perintehien šäilyttäjä -ryhmä otti ošua kaikkih Vepsläine sarn -festivaliloih. Tietyšti, vuosien mittah ryhmän ošallistujat muututtih – yhet opaštujat lopetettih koulun, toiset tultih. Ka šamoin kuin ni enšimmäiseššä festivalissa, Vinnitsin ryhmä piäsi enšimmäisellä paikalla tälläki kertua.

Kolmen nominatijon lisäkši palkintoja šuatih opaštujat Kujan ta Timošinon kouluista (Vologdan aloveh), arvoštelijan myönnettih heilä kilpailun erikoislahjan, šekä Šoutjäven koulun opaštujat voitettih Onegarannan piirin piälikön erikoislahjan.

Joka vuosi Vepsläine sarn -festivalin rajoissa pietäh piiruššuškilpailu. Tänä vuotena šen teemana oli “Kieli on miun kotimua” ta še oli omissettu kantakanšojen kielien vuuvvella.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat