Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#45 (1485)


 • #45(1485) | Oma Mua - 30Jelena Ruppijeva
  Täl nimel Oma Mua -lehti rubieu painamah kirjutuksii omassah 30-vuozipäiväkse. Nämmis kirjutuksis juohattelemmo lehten ruaduo da sanelemmo omamualazis – “Oman Muan” ruadajis da “Oman Muan” kirjuttajis da lugijois, juuri heijän vuoh “Oma Mua” pyzyy pystyi da jatkau omua ruaduo.

 • #45(1485) | Kalevala   Alevtina Lesonen
  Šuomen piäkonsulaatin Piiterissä Petroskoin ošašto toi Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšeh Muumitrolli ta häntätähti -näyttelyn, kumpani jo toista kuukautta ilahuttau kuin lapšie, niin ni heijän vanhempie. Näyttelyn kuvat on painettu Zangavar-kuštantamošša.

 • #45(1485) | AmmattiAlina Gapejeva
  Tänäpäi on ylen äijy kaikenmostu ammattii. Ruado mediekkualal minun mieles on jygevimii. Nuožarven eläi Marija Lebojeva on vallinnuh juuri sen.

 • #45(1485) | Kul'tuuruValentina Mironova
  Vuvves 2009 meijän suuren muan eri čuppulois ruvettih luadimah paikallizii luvetteloloi. Kylmykuun 12.-13. päivinny Petroskois pietys Seminuaran aigua moskovalazet kuhkutettih Karjalan tiedomiehii perustamah omua paikallistu ekspertoin nevvostuo da ruadojoukkuo. Vaiku tämän jälles myö voimmo työndiä Moskovah kačottavakse omii ei-materiallizii objektoi da toinah mitahto puuttuu federuallizeh luvetteloh. Ei-materiallizeh kul’tuurah kuulutah tavat, tiijot da maltot, kuduat eletäh rahahan keskes da siirrytäh polvespäi polveh. Ezisijäl on rahvahanrunohus da kieli, sen jälles soitandu, tansinero, käziruavot da pruazniekat.

 • #45(1485) | KRLNatalja Antonova
  Ristittyzien tunnustamine, tiedokilvat, uuzi mul’tfil’mu da karjalankielizet pajot oldih ezil Karjalan Rahvahan Liiton vuozipäiväle omistetus illačus mennyt suovattan Petroskoil. Karjalazien suurin liitto mustoittau mierole omas kolmenkymmenvuodehizes ruavos.

 • #45(1485) | Kul'tuuruJelena Ruppijeva
  Karjalaine suarnu -festivuali tuaste keräi nuordu artistua Karjalan eri čuppulois. Festivuali piettih mennyt suovattan, 16. kylmykuudu. Jessol’čat, priäžäläzet, vieljärveläzet, jyškyjärveläzet, petroskoilazet nuoret artistat tuldih ozuttamah omua neruo Priäžäh.

 • #45(1485) | TverinkarjalaisetUljana Tikkanen
  Miun harpaukšet karielan kieleh -oppikirja oli esitetty Kozlovon kirjastošša karjalan kielen opaštamisella omissetušša seminarissa.

 • #45(1485) | Kantarahvaš   Tatjana Kan’šijeva
  Aleksandr Lazutinin nimi on hyvin tuttu Belomorskissa ta šen ulkopuolellaki. Aleksandr Mihailovičie tiijetäh ne ihmiset, ketä kiinnoštau Pohjois-Venäjän runouš, kirjallini kotišeutuoppi.
Partn`ourat