Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Avvuttua rahvastu syväinkäskys

Marija da Jevgenii Lebojevat da heijän Irina-tytär.

Priäžän neidine Marija Sofronova piäzi opastumah Petroskoin mediekkukolledžah, opastui hyvin, a sen loppiettuu lähti ruadamah kiirehellizen mediekkuavun feršalinnu Priäžän bol’niččah. Piästiä ristittyzii hengih on jygei da vastuolline ruado. Toiči pidäy ruadua läbi suutkat maguamattah. Ga se nikonzu ei pöllätännyh neidisty. Vaigevukset vai ližätäh ammattineruo. Myöhembi händy työttih ruadamah Nuožarveh. Oman piäruavon ližäkse jo enämbi kymmendy vuottu Marija ruadau Feršali-akušierulaitokses. Kyläläzet kunnivoijah da uskotah omua feršalii, pietäh omannu da sanotah händy Mašakse.

 

Kyläliäkäril pidäy äijän tiediä

Kyläs ilmai liäkärii nikui ei sua – piästä piirin keskukseh vračah on suuri probliemu. Kaksi kerdua nedälis voibi tulla paikallizeh mediekkupunktah. Marija on valmis avvuttua: häi sanou diagnozan da nevvou voimattomua parandamizes. Kylän feršali tiedäy äijän – ruado käsköy.

Maša hyvin tiedäy joga ristittyy kyläs, hänel vačan tuskuau jogahizes voimattomas. Läbi suutkat Mašal voibi soittua hänen omah telefonah, kudaman noumeran kyläs tietäh kaikin.  

Maša on hyväsydämelline da ystävälline. Rahvas mielihyväl tullah paginale hänenke, saneltah omii pahoi da hyvii mielii...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat