Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalas ruvetah varustamah omua ei-materiallizen kul’tuuran luvetteluo

Ei-materiallizen kul’tuuran federuallizeh luvetteloh Karjalan tiedomiehet enzikse tahtotah suaja eeppilline pajoperindö. Kuvas Kusti Karjalainen kirjuttau runoloi Akanlahen kylän eläjäs // Kuva: I. K. Inha

Ei-materiallizeh kul’tuurah kuulutah tavat, tiijot da maltot, kuduat eletäh rahahan keskes da siirrytäh polvespäi polveh. Ezisijäl on rahvahanrunohus da kieli, sen jälles soitandu, tansinero, käziruavot da pruazniekat.

Petroskoil piettih Kogo Ven’an metoudielline seminuaru, kuduan piätarkoituksennu oli opastua paikallizii tiedomiehii da kul’tuurualan ruadajii kuvuamah omii ei-materiuallizen kul’tuuran objektoi. Seminuaran valmistettih Ven’an kul’tuuruministerstvu, Ven’an valdivolline rahvahan taidotaloi, Kižin muzei da Karjalan tazavallan rahvahan taidokeskus.

Moskovaspäi senimuarah tuli Ven’an valdivollizen rahvahan taidotaloin kaksi ruadajua – Meri Rusanova da Varvara Dobrovol’skaja. Heijän paginois sai tiijustua, kui tänäpäi kogo muailmas dai Ven’al säilytetäh ei-materiallistu kul’tuurua. Ven’al eläy 193 kanzua da jogahizel kanzal on rikas kul’tuuru. Täs moniluadužuos tänäpäi vaiku kaksi objektua kuuluu UNESCO:n luvetteloh – jakuutoin Olonho-eepossu da Baikualutagazen semeiskoin kul’tuuru. Enämbiä Ven’a ei voi ližätä nimidä luvettoloh, sildy ku Ven’an da UNESCO:n välisty sobimustu vie ei ole hyväksytty. Sendän oli piätetty luadie omua kogo Ven’an luvetteluo. Vuvves 2009 meijän suuren muan eri čuppulois ruvettih luadimah paikallizii luvetteloloi. Karjalan tazavaldu tässäh vie ei alganuh tädä hommua. Seminuaran aigua moskovalazet kuhkutettih Karjalan tiedomiehii perustamah omua paikallistu ekspertoin nevvostuo da ruadojoukkuo. Vaiku tämän jälles myö voimmo työndiä Moskovah kačottavakse omii ei-materiallizii objektoi da toinah mitahto puuttuu federuallizeh luvetteloh. Jogahizel luvetteloh kuulujal objektal on oma pasportu, kudai pidäy tarkah täyttiä. Sen ližäkse pidäy luadie objektan putilline kuvaus, ku ekspertat ebäilemättäh ližättäs sen luvetteloh...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat