Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Omamualazet

Anukselaine Valentina Kodratjeva lugou da tiluau “Omua Muadu” jo enämbi kymmendy vuottu. Niyhty lehtie häi ei lykkiä, naizel kai lehtet on kerätty noumeroi myöte

Täl kerdua pagin rodieu kaikile karjalazile tuttavas ristikanzas – anukselazes Valentina Kondratjevas, nerokkahas kirjuttajas, runoilijas, pajoloin sanoin luadijas...

Valentina Kondratjeva kirjuttau jo kodvan aigua da on vägitukun kirjutannuh. Hänen enzimäzet kerdomukset, kudamat oli painettu Oma Mua -lehteh vuvvennu 2009, kerras painuttih mieleh. Oldihbo net toven karjalazet! Puhtahal karjalan kielel kirjutetut, karjalazes elokses da karjalazis rahvahis. Hyvin mustat sidä linnalastu vävvyy, kudaman ruadolois ei olluh ni puččih, ni päččih pandavua, Tönčöin velleksii, kudamil rovus oldih vai yhtet poigulapset, sendäh ku oldih hyö tönčöin muagarit, da sidä Japouniedu, kudai, tiijustimmo, olettelou meijängi Anuksen čupul...

Omassah kirjutusruavon Valentina Mihailovna algoi vie enne sidä 2009 vuottu, konzu “Omah Muah” painettih hänen enzimäzet kerdomukset. Viizitostu vuottu tagaperin naine tuli pajattamah Karjalan koivu -horah. Horan ohjuaju Natalja Pettinen kehitti silloi: “Valentina Mihailovna, sinä hyvin tiijät karjalan kielen, etgo kirjuttas pajozii horale?”. Mugai kai zavediihes. Valentina Mihailovna kirjutti yhten pajozen, toizen, sit kolmanden da se andoi potkastuksen tulieh suureh ruadoh...

Omat enzimäzet pajozet da enzimäzengi pitkän kerdomuksen ”Kaksi pedäjiä” Valentina Mihailovna kirjutti ven’an kirjaimil, ku karjalazii kirjaimii ei maltanuh. Sit sai sanakniigat da aberit da iče harjavui kirjuttamah. Joga karjalan kirjaimen viereh kirjutti sen iändehen da tuolleh opastui kirjah.

Sit enzimäzes pitkäs kerdomukses “Kaksi pedäjiä”, kudaman enzimäi lugi sizärile da kudai ylen äijäl miellytti heidy, da sit varovazesti toi “Omah Muah” painettavakse, Valentina Mihailovna sai enzimäzen palkindon Karjalan Kielen Seuran kirjutuskilvas...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat