Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Larisa Boičenko: “Yritän puoluštua kaikkien ihmisien oikevukšie”

Larisa Boičenko toimiu Karjalan ihmisoikevušvaltuutetun virašša kolmatta kuukautta. Valtuutelulla on äijän šuunnitelmua // Kuva: Maikki Spitsina

Larisa Boičenko monta vuotta johti Karjalan šukupuolitutkimuškeškušta ta Venäjän naisliikkehen Karjalan ošaštuo. Aštuon ihmisoikevušvaltuutetun virkah hiän jätti kaikki kanšalaisjärještöt, vet tämä on lajin vuatimuš.

Šuunnitelmissa on šuaha valtuutetun avuštajie tašavallan piirilöistä. Heijän tehtävänä on ennein kaikkie antua tietuo valtuutetulla ihmisoikevukšien rikkomukšista ta auttua valitukšien ratkaisomisešša.

– Ihmisoikevušvaltuutettu ei voi luatie ratkaisuja turvallisuš- ta oikevušelimien ieštä. Valtuutettu on riippumatoin instituutti, mi antau ihmisellä lisyä mahollisukšie puoluštua oikevukšieh, koroštau valtuutettu.

Vuotena 2022 Karjalan ihmisoikevušvaltuutetun instituutti täyttäy 15 vuotta. Ihmisoikevušvaltuutettuo nuoremmat instituutit ollah Karjalan lapšienoikevušvaltuutettu ta Karjalan yrittäjäoikevušvaltuutettu.

Larisa Boičenkon mieleštä ois hyvä koordinoija Karjalan kaikkien kolmen valtuutetun työtä. Še vahvistais ihmisoikevukšien julkisen puoluštamisen järještelmyä ta antais mahollisuon parempah keškenäiseh vaikutukšeh kanšalaisjärještöjen kera ihmisoikevukšien puoluštamisekši tašavallašša ta šen ulkopuolella.

Ihmisoikevušvaltuutettu Boičenko koroštau, jotta monet ihmiset ei tiijetä muan lakie šekä omie oikevukšie ta vapaukšie. Šentäh hiän piätti avata Petroskoissa avonaisen oikevuštiijollisen yliopiston.

– Kerran kuukauvešša rupiemma kuččumah kaupunkilaisie ta oikevušalan spesialistija tapuamisih. Rupiemma pitämäh niitä šamašša rakennukšešša Engelsin kavulla, 4, missä ihmisoikevušvaltuutetun toimisto on, ilmotti Larisa Boičenko.

Hänen mukah valitukšien kolmaš oša ei vaštua juuri šiitä, jotta ihmisien oikevukšie rikotah. Kanšalaisien valitukšet košetah ihmiselämän eri puolie, toisien lisäkši lašta vuottajien naisien ta šairahien hoituo šekä elinkyšymykšie.

Šajekuušša Larisa Boičenko tapasi Moskovašša Venäjän ihmisoikevukšien valtuutetun Tatjana Moskal’kovan kera. Hiän ašetti Karjalan ihmisoikevušvaltuutetulla šuurie tehtävie.

– Tärkeintä on še, jotta yksikänä valtuutetun puoleh kiäntyjä kanšalaini ei jäis ilman huomijota, ta joka valituš ois käsitelty, korošti Karjalan ihmisoikevušvaltuutettu.

Larisa Dmitrijevna on varma, jotta pitäy leventyä kanšalaisien vetomukšien muotoja.

– Šuunnittelemma parantua keškenäistä vaikutušta kuin tašavallan, niin ni piirien virkamiehien kera. Še on hyvin tärkietä, vet piirilöistä rupieu tulomah monta vetomušta ta valitušta. Šuunnitelmie on äijän. Ennein mie puoluššin naisien oikevukšie, nyt yritän puoluštua kaikkien oikevukšie.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat