Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Omamualazet

Martti Penttonen on ainos oppinuh yhtistiä omua ruadoalua da karjalan kieldy. Nygöi häi puaksuh pidäy tiedotehniekan da robotiekan kursiloi karjalan kielel Karjalan Kielen Kois. Kuvas Martti on kursiloin opastujanke – Marija F’odorovanke. // Kuva: Kuva on Martti Penttozen vuozi tagaperin (aijoittimenke) luajittu.

Niyhty en liijoittele, ku sanonen: sen verran kirjuttajua, mi on “Omal Mual” olluh, ei ole niyhtel toizel lehtel. “Oma Mua” on ainos suannuh kirjutuksii omis lugijois. Net tuldih dai tullah loittozis da lähäzis karjalazis linnois da kylispäi. Niidy työtäh Karjalan ulgopuolelpäigi: Ven’alpäi da rajan tagua, enimyölleh Suomes, Ruočis da Eestispäi. Eräs vie tässäh kirjuttau omii kirjutuksii käil da sit työndäy niidy kirjazennu poštan kauti. Toine käyttäy internettua da näppäilöy kai tiedokonehel. Puaksuh rahvas iče tullah toimitukseh da tuvvah omii kirjutuksii. Sen verran kävyjiä, mi on meil, vikse sežo ei ole niyhtes toizes toimitukses. Rahvas tullah ei vaiku lehtie ottamah libo tuomah omua kirjutettuu painettavakse, hyö tullah muite paginale, kävväh sellittämäh mittumuatah dieluo, kyzymäh nevvuo, tullah kniigoin da sanakniigoin ečos. “Oma Mua” on se kohtu, kus tietäh da maltetah sanuo kai – kus, midä da konzu on libo rodieu – da kus ainos avvutetah rahvahale sellittiä se libo tämä kyzymys. Meijän toimituksen puaksunnu gost’annu da paginkanzannu on Martti Penttonen. Juuri hänes rodieu pagin täs kirjutukses.

“Omas Muas” kui omas kois

Martti Penttostu tietäh kai karjalazet, meijän da toizis mualois eläjät. Martti on “Oman Muan” ammuine lugii da kirjuttai. Joga kerdua, konzu häi tulou Karjalah, häi tulou käymäh “Oman Muan” toimituksehgi. Karjalahhäi Martti kävyy ylen puaksuh. Allus sadoi kilometrii Suomespäi – ei ole lyhyt matku – huraitti motosiklal, nygöi ajelou mašinal. Erähiči Martti kirjutti, ku “Oma Mua” on hänele olluh kui oma kodi.

Martti Penttonen hyvin mustau, konzu enzi kerdua avai tämän koin veriät. Se oli vuvvennu 1991. Silloi händy, Kuopion yliopiston informuatiekan professorua, kučuttih käymäh kolliegat Petroskoin valdivonyliopiston matemuatiekan laitokselpäi. Sen matkan aigah Martti enzi kerdua nägi kioskas Oma Mua -lehten dai kerras osti sen. Lehtes oli kirjutettu “Oman Muan” adressi, sen mugah mies terväh löydi lehten ruadokohtan. Sih aigah, konzu Martti enzi kerdua čökähtihes toimitukseh, lehten piätoimittajannu oli L’ubov’ Arefjeva...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat