Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Onko kyläššä hyvä levätä?

Iva Lebedeva (toini vaš.) ta Kyläturismin kehityš Venyähellä -seminarin ošanottajat Vuokkiniemen Kylätalošša. // Kuva: Aleksandra Lesonen

Täštä kerto Moskovan Kyläalottehien kehityštoimiston eksperti Iva Lebedeva Kyläturismin kehityš Venyähellä -seminarissa. Toimenpito vietettih pimiekuušša Vuokkiniemeššä Kulttuurimosaiikki-grantin rajoissa. Projektie toteuttau Koštamukšen Sreda- kulttuurikehitykšen keškuš.

Kyläturismissa matkuajie kiinnoštau kolme šeikkua: “alkuperäisyš”, “tovellisuš”, “ekologija”. Turistija muanitetah “vihriet matat” luonnon helmašša, paikallisien eläjien oppimatat, kanšallini ruoka, etnokomponentti, kyläpruasniekat, suveniirit, muasteri-opit, missä hyö tunnetah iččie käsityömuasterien roolissa.

Kyläturismie voijah kehittyä tavalliset ihmiset, yksityisyrittäjät, ei-kaupalliset järještöt, alovehelliset yhtehiset ičehallinnot. Heilä avukši on Presidentin granttišiätijö, mistä voit šuaha hyvän rahašumman projektin toteuttamiseh.

Iva Lebedeva korošti, jotta Vuokkiniemellä on šuurie mahollisukšie kyläturismin kehittämistä varoin. Tärkietä on še, jotta kyläššä voit tuttavuštuo karjalaiseh kulttuurih. Šen lisäkši, Vuokkiniemi, šamoin kun muutki Vienan kylät, on Kalevala-eepossan kotimua. Oppimatkojen aikana paikalliset eläjät voitais kertuo vierahilla kylän ošista, niijen istorijallisista rakennukšista, perintehistä. 

Enši vuotena Vuokkiniemi täyttäy 400 vuotta. Valmistautumi merkkivuoteh on jo alkan. Aktiiviset kyläläiset ta Sreda-keškukšen ruatajat kekšitäh pruasniekakši mukavie ta uušie interaktiivisie kenttöjä.

Toveštah, Vuokkiniemellä on šuurie mahollisukšie. Turistialan kehittämisen avulla kyläh tulou investointie, ilmeštyy uušie virikkehie kyläelämyä varoin ta voit olla tulou ni uušie eläjie. Tärkeintä on kyläläisien yhtehini ruato Vuokkiniemen kehitykšen hyväkši.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat