Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Helei karjalaine pajo

Pajokilvan jälles kilbuniekat kerävyttih luadimah yhtehisty fotokuvua. Pahua mieldy nikel ei olluh, voittajikse roittih mollembat kilvan joukot. Tulien vuvven kilvas sen luadijat tahtottas, ku kaččojatgi tuldas borčah, pajatettas da tansittas yhtes kilbun // Kuva: Jelena Ruppijeva, “Oma Mua”

Mennyt suovattan, 30. kylmykuudu, Priäžän etnokeskukseh tuaste kerdyi rahvastu karjalazen pajon kilbah. Kilvan luadijat pandih sille nimien Etnobatlu da se oli jo toine moine tapahtumu. Enzimäine oli mennyt sygyzyn. Sit enzimäzes pajoborčas kilbailtih nuožarveläine “Koivuine” da priäžäläine “Oma randaine”. Tänävuon pajojoukot oldih samat – “Koivuine” da “Oma randaine”, jälgimäine vaiku priäžäläzien kaimu Pyhäjärvespäi.

Kilvas, kui pidäygi olla borčas, oli mondu raundua. Priäžän Etnobatlas niidy oli viizi. Allun pani čoma da liirine Puhkiengo itkuh? -kilbuoza. Kilbuniekoil pidi maltua koskettua kaččojien syväimii, pajattua nenga, ku hyö kyynälsilmis kuunneltas da kačottas. Pyhärveläzet helevästi pajatettih da piästih kilvas vähästy edehpäi. Ga nuožarveläzien naizien pajatettu kaikile karjalazile tuttu pajo kosketti syväinjuurissah. Konzu vai rubei kuulumah pajon muuzikku, pajattajat vie ni allettu ei omua pajatandua, jo silloi oldih kyynälet silmis. A konzu kuulet, kui pajatetah Nuožarven karjalazet naizet puhtahal karjalan kielel da istin karjalazeh tabah, miellyt pajoh vie enämbäl.

Enzimäzeh kilbuozah verratunnu dostalit nelli kilbuozua oldih aiga vesselät: oli vesseliä pajuo da heleviä častuškua da lopukse kaksi tansikilbua: yksi perindöllizen tansin, toine nygyaigazen tansin. Pidäy sanuo, ku častuškoin kilbu niilöis oli mieleh painui. Sen verran častuškua karjalan kielel dai yhtes kohtas vikse emmo kuulluh igänäh. Nuožarveläzet täs oldih parahat, hyö ozutettih, ku yhtenjytyi hyvin maltetah pajattua joukolleh dai yksitellen. Heis kuulimmo vajai kahtukymmendy častuškua karjalakse, nagroimmo da pläkytimmö käzii pajattajile...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat