Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nuoret tahtotah suaha Suomen karjalažuon nägyvih

Tuomo Feodor Kondie // Kuva: Aimo Salonen, Karjalainen -lehti

Karjalan kieldy tutkijat da suvaiččijat nuoret suadih aigah Suomen enzimäzen karjalankielizen nuorižoyhtevyksen. Kylmykuun loppupuolel facebook.com -verkos jiävihes se viesti. Tämän uudizen sai lugie Pohjais-Karjalas ilmestyjäs Karjalaine-lehtesgi 25. kylmykuudu.

Oma Mua -lehten puoles opimmo suaja ližiä tieduo yhtevyksen aktivistoilpäi. Meijän kyzymyksih vastuau yhtevyksen enzimäine paginanvedäi Tuomo Kondie, tutkii da kieliaktivistu. Kaksikymmenkuuzivuodehine briha on Jovensuuh rodivunnuh, ruadau Päivännouzu-Suomen yliopistos tutkimusassistentannu tverinkarjalan tutkimusprojektas. Meijän kyzyttyy Tuomo vastai čuasun peräs, ihan mielihyväl da toivojen yhtevyksien piendiä keskenäh. Sanakse, vastavukset Tuomo Kondie työndi toimitukseh karjalankielizet.

– Mibo yhtevyksii se on? Jogo se puutui Suomen kirjoih? Kugalastu nuordu pidäy yhtes?

– Registrukirjoih puuttujes vie pidäy tarkistua läbi da hyväksyö yhtevyksen siännöt. Yhtevys on suadu aigah Suomes eläjien karjalazien nuorien internetkollektiivan ymbärile. Sidä on olluh luadimas nenga kaksikymmen hengie. Toivommo suaja ližiä rahvastu, nuorien eččimine ongi meijän enzimäzii ruadoloi. Paginanvedäjänny ruan mie da halličukses minun ližäkse ollah Laura Hirvonen, Kristian Huuhtanen, Stiina Laine, Obrika Kiikin, Mitja Pennanen da Milla Tynnyrinen.

– Ken, Tuomo, olet iče da mittuine on sinun sugunimen tarin? Oletgo toven nygöi Kondie?

– Mie iče olen sotsiolingvistu da kieliaktivistu, miul on 26 vuottu, olen Jovensuus kazvanuh da nygöi elän Tamperel. Olen ihan tovessah muuttanuh oman sugunimen tämän vuvven allus. Se oli enne Salonen da tuli miun suistamolazel died’oilpäi. Aijembah meän suvun nimi oli Dorofejev, a konzu 1800- da 1900-luguloin vaihtos Karjalas suomelastettih äijii nimilöi, oli Suistamolgi sit eräs opastai sanonuh miun died’oin tuaton perehele, gu heil pidäs vaihtua moine ven’alaine nimi suomelazeh. Heijän koditaloin lähäl oli olluh moine oja gu Šailoinoja, da opastai sit viändi Salonen-nimen, kudai oli ylen tipičnoi suomelaine nimi. Mie sit konzu rubein enämbiä ruadamah karjalan kielen alal, en ylen suvainnuh tädä nimen starinua da tahtoin vaihtua sen. Sil aijal ei löydynyh kirikkökirjois vie tieduo täs Dorofejev-nimes, ku se oli ihan varmah miun died’oin tuatal. Sitgi en voinnuh tovendua, gu tämä nimi oli meil olluh. No sit duumaičin, gu voizin ottua ihan uvven, karjalazen nimen ičele. Miun buabo oli roindua myöte Karhu, i kiännin sen sit Kondiekse...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat