Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#48 (1488)


 • #48(1488) | OpastusElina Potapova
  Karjalas on vähän kohtua, kus voibi opastuo karjalan kielen lyydin murdeheh. Kondupohjan piirin Kendjärven kylän eläjile lykisti – sie eläy lyydiläine Natalija Kruglova, kudai opastau kieleh lapsii. Natalija ylen äijäl suvaiččou oman rahvahan kieldy da kul’tuurua da tahtou säilyttiä sen tulieloile polvile.

 • #48(1488) | Kul'tuuruOl'ga Dubitskaja
  Petrovskoin hora on vahnimii horii Karjalan tazavallas. Se säilyttäy Karjalan pajokul’tuurua jo enämbän 80 vuottu. Kendjärven kyläs ruadomatkas olles “Oman Muan” toimittajat ei voidu olla pagizuttamattah horan ohjuajua Julija Jer’ominua.

 • #48(1488) | KalevalaAlevtina Lesonen
  Pimiekuun lopušša Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien kieliresurssikeškukšešša palkittih KT:n kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön järještämän Kieli on miun kotimua -kilpailun voittajie. Heijän joukošša on kalevalalaini alottelija kirjuttaja Nadežda Rastrigina. Naini šai palkinnon Paraš tevoš karjalan kielen vienan murtehella -nominatijošša Alajärven viestit -näytelmäštä.

 • #48(1488) | Tutkimuš   Marija Kundoz’orova
  Tämän vuuvven heinäkuušša Karjalan tietomiehet oltih tutkimušmatalla Karjalan tašavallan Louhen piirissä. Tutkimukšen kohtehena oltih Oulankan ta Kiestinkin karjalaiset, kumpaset on eletty Tuoppajärven ta Piäjärven šeuvulla.

 • #48(1488) | PeriodikaMaikki Spitsina
  Talvikuun 5. päivänä Oma Mua -lehen toimittajat Ol’ga Smotrova ta Maikki Spitsina tavattih Karhumäjen karjalaisien kera Kaupunkin kulttuurikeškukšešša.

 • #48(1488) | Yhteistyö   Aleksandra Lesonen
  Onpa vielä muajilmašša muasterija, kumpaset šuatetah luuvva ihmehellisie pukuja, kutuo kaunista prošvuo, merkata kummallisie kuvijoita. On heitä ni tiälä Pohjosešša. Talvikuun 7. päivänä Koštamukšen 2. koulušša piettih Pohjosen puvun runoutta -pruasniekka. Šiinä oli näytetty erimoisie pukuja, esitetty rahvahanlauluja ta tanššija.
Partn`ourat