Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lehen uušie yštävie

Tapuamini Karhumäjen karjalaisien kera oli mukava ta hyövyllini // Kuva: Maikki Spitsina

Karhumäješšä eläy äijän karjalaisie šekä karjalan kieleštä ta kulttuurista kiinnoštunuita ihmisie. Eryähät heistä paissah karjalakši, ka ei šuateta lukie, toiset vain ymmärretäh karjalaista pakinua, a iče ei šuateta vaššata karjalakši, kolmannet i vouse ei tiijetä karjalan kieltä, ka šen šointu miellyttäy heitä.

Šykyšyllä kaupunkin eläjillä tuli ajatuš oppie vienankarjalua, ka heilä ei ollun opaštajua eikä oppikirjoja. Kulttuurikeškukšen ruataja, karjalaini Jelena Ol’šakova piätti yrittyä iččie opaštajan roolissa, hoti epyäliki omista kielineroista. Kielikurššit alettih šajekuun kešeššä. Opaštumah kieltä tuli noin 40 ihmistä ta hyö piettih harjotteluja kerta netälissä.

Šiitä Petroskoista löyty kielikurššien uuši vetäjä Natalja Vorobei. Talvikuun 6. päivänä Karhumäjen eläjät keräyvyttih enšimmäiseh harjotukšeh, kumpani oli järješšetty internetin kautti. Nyt kielikurššien opaštujilla on mahollisuš paissa karjalakši tuntien aikana šekä šuorittua kotitehtävie, kumpasie kurššien vetäjä lupuau tarkistua jokahiselta.

Oma Mua -lehen toimittajat tuotih karhumäkiläisillä, ket opaššutah karjalan kieltä, karjalan kielen oppikirjoja, šanakirjoja ta toista kirjallisutta lahjakši. Journalistit kerrottih Periodika-kuštantamon toiminnašta ta lehtilöistä. Šamoin tilaisuošša šai oštua kuštantamon kirjoja, korttija, kalenterija karjalan, vepšän, šuomen ta venäjän kielellä.

Keräytynyöt muisseltih mukavie tapahtumie lapšuošta, staraitih paissa karjalakši. Vaikka pakinakielenä oltih karjalan kielen eri murtehet, ka kaikin tultih yhteh mieleh, jotta karjalaini aina voit ymmärtyä toini toista.

Tapuamini oli mukava ta hyövyllini. Varmašti, Karhumäještä löytyy lehen uušie yštävie, tiluajie ta kirjuttajie.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat