Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Uhtuan kapšakin” nerokaš ohjuaja

Uhtuan kapšakki -teatteriryhmän ohjuaja Nadežda Rastrigina mieheh Anatoli Rastriginin kera // Kuva: Alevtina Lesonen

Pimiekuun lopušša Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien kieliresurssikeškukšešša palkittih KT:n kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön järještämän Kieli on miun kotimua -kilpailun voittajie. Heijän joukošša on kalevalalaini alottelija kirjuttaja Nadežda Rastrigina. Naini šai palkinnon Paraš tevoš karjalan kielen vienan murtehella -nominatijošša Alajärven viestit -näytelmäštä.

Nadeždua tiijetäh Kalevalan piirin monet eläjät. Hiän mielelläh kerto miula ičeštä ta omašta šuurešta innoššukšešta – teatterista.

– Mintäh šie niin tykkyät karjalan kieltä ta kaikkie, mi koškou Karjalua?

– Lapšena 3,5 vuoteh šuaten mie pakasin vain karjalakši, en tietän yhtänä šanua venäjäkši. Mie kašvoin karjalaisien kešen. Kuin šanotah, karjalan kielen, perintehet ta luomistyön mie šain muamon maijon kera. Mie šeuruštelin alajärveläisien runonlaulajien kera Haikolʼašša, Uhtuošša ta kešäsin Alajärven kyläššä. Mie opaššuin Kalevalan keškikoulušša. Šielä miula onnistu näkeytyö tunnettujen ihmisien – Matti Pirhosen ta Aleksei Pekšujevin – kera.

– Jo muutoman vuuvven šie lahjotat kaččojilla omie näytelmie. Mitein šie tulit teatterin ohjuajakši?

– Teatterih aina kiinnošti milma. Konša ruavoin koulušša, niin yli 25 vuotta ohjasin Alij parus -nimistä kirjallisušteatteriklubie. Myö kävimä lapšien kera Venäjän eri kaupunkiloissa. Šiitä vuotena 2017 Teatterin voima -projektin rajoissa keräsimä eksperementalisen teatteriryhmän. Mie tulin šen ohjuajakši. Esittimä Elämäššä on vain kerta -näytelmän, kumpasen pohjakši ottima Valentin Krasnogorovin Moršiemen huoneh -näytelmän.

Ta šiitä, vuotena 2018, mie tulin Uhut-šeuran Oma kieli on kanšan šielu -projektih Uhtuan kapšakki -teatteriryhmän ohjuajakši. Harjotteluissa myö valmissamma spektaklija ta šamoin tuttavuššumma piirin istorijah ta perintehih, luvemma kirjallisuon tevokšie, tutkimma materialija dokumenttiloista ta pakajamma vanhojen eläjien kera.

Meijän tarkotukšena on tuttavuštumini karjalaisien istorijah, kulttuurih ta perintehih. Ryhmäššä on eri-ikäsie artistoja ta spektaklit oikein miellytetäh kaččojie. Kaikki näytelmät männäh yhellä henkitykšellä. Artistoja aina kaimatah šuurilla räpytykšillä. Mie tykkyän omie näyttelijie, šanon heitä omiksi opaštujiksi ta omakši yštävällisekši perehekši.

Myö jo näyttimä Karjalaisen elämän kuvie -spektaklin. Šen pohjakši on otettu Karjalan kirjailijien tevokšie. A nykyjäh mie kirjutin uuvven Alajärven viestit -näytelmän muamon kertomukšien mukah. Še komedija kertou kylän elämäštä 1920-luvulla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat