Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Još jäit ilman työtä, niin avua oma asie!

Olʼga Termänen (vaš.) avasi oman kaunehušsalonin // Kuva: Alevtina Lesonen, Valentina Kabak

Mie kiinnoššuin tähä lukuh ta piätin šuaha tietyä, mitä ruatah nämä ihmiset, mimmosen asien piätti avata jokahini heistä ta mimmoset rahašummat voipi šuaha Työttömyškeškukšešta oman ruavon avuamiseh. Jotta šuaha vaštaukšie näih kyšymykših, mie läksin Kalevalan piirin Työttömyškeškukšeh. Asientuntija Valentina Kabak vaštasi kaikkih miun kyšymykših.

Piirin nelläštätoista uuvvešta yrittäjäštä nellä piätettih avata yritykšet muataloušalalla. Kakši yrittäjyä ruatah mečänhakkuulla. Kolme mieštä paikat vuokralla pienekši kauvekši. Kakši mieštäil rakennetah taloja. Yksi naini avasi oman pienen kaunehušsalonin. A eräš rohkie naini Kalevalašta takou luajokšie metallista.

Rahotukšen miärä on 100–250 tuhatta ruplʼua. Šumma riippuu alalta, kumpaista ihmini valiččou omua asieta varoin. Pitäy tietyä, jotta apurahua voijah šuaha vain ne ihmiset, kellä on työttömän statussi ta ken on rekisteröity Työttömyškeškukšešša.

Työttömyškeškukšen asientuntijalta Kabak Valentinalta mie läksin Olʼga Termäsen luokši, kumpani ruatau omašša kaunehušsalonissa.

On vaikie kuvitella, ka vielä vuosi takaperin Olʼga jäi työttä, a nykyjäh hiän on jo šujuva nuori yksityisyrittäjä. Mitein hänellä tuli ajatuš peruštua oman asien ta auttauko ken häntä?

– Ennein mie en voinun unekšiekana, jotta miula tulou oma kaunehušsaloni. Konša jäin työttä, niin läksin Työttömyškeškukšeh. Šielä spesialistit tarittih miula tulla yrittäjäkši ta kerrottih eri ohjelmista. Yksi niistä on oman asien peruštamini, mi antau mahollisuon järještyä omua työtä näin kuin iče tahot. A miula jo monta vuotta oli mieliruato – luajin manik’uurie ičellä ta omilla tuttavilla. Näin mie piätinki tulla kynšienhoitomuasteriksi.

Enšin Ol’ga kirjutti bisnessi-šuunnitelman ta ilmottautu yksityisyrittäjäkši. Šiitä hänellä annettih 200 tuhatta rupl’ua oman työn peruštamiseh. Näillä rahoilla nuori naini ošti manik’uurikaluja, huonehtarpehie ta kaikkie, mitä tarviččou työtä varoin.

Ol’gan työ on tovellini ammatti, mi vuatiu luomistyötä, ahkerutta ta tietoja kynšienhoijošta. Muasterin aina pitäy olla muotissa ta pisyö viime uuvvissukšien jäleššä. Hoijettu ulkonäkö antau joka ihmisella lisyä varmutta.

– Työttömyškeškukšen ohjelman avulla toteuttu miun kakši toivomušta: hommata mieliasieta ta šuaha oma työ. Mie annoin omalla kaunehušsalonilla Toiveh-nimen, šentäh kun kaikki alko miun toivošta. Ei vet tyhjäh rahvaš šanotah: “Pitäy huaveilla ta šilloin kaikki meijän tahot toteuvutah.”

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat