Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kirjallisuš ta teatteri: arkipäivä kulissien takana

2. Kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerin šijahini Aleksandra Jeršova myönti Karjalan piämiehen kunnivomerkin kiäntäjällä Robert Kolomainella. // Kuva: Arina Timonen

Talvikuun 12.–13. päivinä Petroskoissa piettih kirjallisuon ta teatterin seminari. Tilaisuš oli järješšetty Periodika-kuštantamon peruštehella. Nevond-keškuš tuli seminarin järještäjäkši KT:n Kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijon tuvella.

Seminarin innoittajakši tuli Karjalašša ta šen ulkopuolella kuulusa kiäntäjä, publisisti, journalisti Robert Kolomainen. Tänä vuotena on julkaistu hänen kiännöš I.K. Inhan Kalevalan laulumailla -tevokšešta. Tilaišuon alušša Robert Petrovičilla myönnettih Karjalan piämiehen kunnivomerkki šuurešta panokšešta Karjalan tašavallan kanšan kirjallisuon kehitykšeh ta popul’arisointih.

Seminarin enšimmäini päivä oli omissettu kirjallisuolla.

– Seminarin keškiteemana pitäis olla kirjuttaja, luovapersona, kumpani šynnyttay taitotekstija, šano Robert Kolomainen.

Hiän noššatti tärkeitä kyšymykšie: plagiatti, kanšankirjallisuon kehittämini, toimittamini, käsikirjutukšen inhoituš. Toistamini kuin jäljittely vain luova ruato?

Hänen esityš koški toimittajan, journalistin, kiäntäjän ta kritikon ruatuo, ta šamalla oli ehotettu alottajilla kirjuttajilla.

Šamana päivänä seminarissa käsiteltih karjalaisen kanšankirjallisuon nykytilannehta, sosiali- ta kulttuuriprojektija kirjallisuon yhteyveššä. Valtijo tukiu kanšankirjallisuon kehityštä. Täštä kerto Kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijon ošašton johtaja Jelena Migunova. Hiän šano, jotta kolmen vuuvven aikana on julkaistu 46 eri kirjua. Niijen koko painoš on 20 tuhatta kappalehta ta šiih oli käytetty 6 miljonua rupl’ua Tašavallan ta Federatijon b’utžetista.

Seminarin toini päivä oli omissettu teatterilla. Keräytynyöt otettih ošua tašavallan teatterien ohjuajien ta näyttelijien muasteri-oppiloih.

Petroskoin konservatorijan dosentti Sergei Pronin esitti Nyky luatija ta kanšankulttuuri -šeloššušta, a “Čičiliuškun” ohjuaja Natalja Golubovskaja yritti vaššata kyšymykšeh mitein järještyy ta toimiu rahvahan teatteri.

Tilaisuš piettih Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien kieliresurssikeškukšešša. Šen johtaja Inna Nippolainen ehotti luuvva verkošton, jotta yhistyä ihmisie tällä alalla, näyttyä heijän kyläteatteriloissa šuatuo kokemušta kaikilla.

Šamua mieltä oltih toisetki seminarilaiset. Kuin oikein šanottih tilaisuošša, Karjalašša teatterien ojuajat eletäh omissa ympyröissä. Seminarilaisie miellytti yhteistyö ta hyö šovittih keräytyö uuvveštah.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat