Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pakkasen taikapaikka Petroskoissa

Karjalaini Pakkaine lapšien kera pyöri piirileikissä oman uuvven residenssin pihašša Petroskoissa. Še avattih Kiži-musejon lapšien musejokeškukšešša. // Kuva: Uljana Tikkanen

Nuori ta vilkaš Pakkaine-poika eläy Karjalan vanhimmašša kaupunkissa Aunukšešša. Hiän on šyntyn kauppiehan pereheššä matan aikana, konša oli kova pakkani, šentäh hiän tuliki Pakkasekši. Pakkaine aina on nuori, hänellä on taikapeili, kumpaseh pitäis kaččuo, jos tahot olla nuorena ta onnellisena.

Karjalan piäkaupunkissa taikurin residenssin avajaisih tuli Petroskoin 39. koulun enšimmäisen luokan lapšie. Pakkaine kaverieh ta apulaiseh Luminaiseh kera kisattih lapšien kera. Šen lisäkši Pakkaine toi matašša lunta, kumpaista on niin vähän tänä talvena Petroskoissa.

Residenssin pihašša on jo korissettu kaunis kuuši šekä tuntuu tulijan pruasniekan tunnelma. Šielä lapšet leikittihki Pakkasen kera, šen lisäkši hyö voitih toivottua omie unelmie, a jotta ne toteuvuttais piti koškie nuorta taikurie.

Pakkasen residenssi on Kiži-musejon lapšien musejokeškukšešša, Fedosovan kavulla 19. Šen šiämeššä niise on juhlallini ilmapiiri. Huonehen šeinissä on lapšien piiruštamat kuvat šekä Pakkasen taikapeili. Residenssissä Kiži-musejon ta Aunukšen kotišetumusejon johtajat allakirjutettih šopimuš yhteisruavošta.

Pihaleikkien jälkeh lapšet niise tultih residenssih. Šielä hyö ošallissuttih enšimmäiseh muasteri-oppih ta luajittih omin käsin muistolahjoja. Pakkaine rupieu käymäh Petroskoih vapua-aikana, konša kaikki taikahommat Aunukšešša on luajittu. Šamoin Pakkaine kuččuu kaikkie omalla kotimualla – Aunukšeh.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat