Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šata lauluo Karjalašta

Anastasija Salo kerto, jotta ajatuš kokoelman luatimisešta šynty šykyšyllä 2018, konša hiän matoilla Riikašša. // Kuva: Kuva: Anastasija Salon kuva-arhiivašta

Karjala, šen luonto ta ihmiset, perintehet ta kulttuuri aina innoššettih ta nytki innoššetah musiikin ta laulujen šepittämiseh. Karjalan šäveltäjien liitolla šynty ideja kerätä näitä lauluja ta niijen nuottija yhteh kokoelmah. Tämä projektti alko viime vuuvven lopušša. Siitä Oma mua -lehellä kerto Karjalan šäveltäjien liiton johtaja Anastasija Salo.

– Anastasija,mitein šynty ideja kerätä lauluja Karjalašta ta valmistua nuottien kokoelma?

– Ajatuš nuottien kokoelman julkaisemisešta šynty vuuvven 2018 šykyšyllä, konša mie olin lomalla Riikašša. Kerran mie kävelin kaupunkin keškuštašša, kanavan rannalla ta muistelin, jotta muutama vuosi takaperin olin šamalla paikalla laulujuhlašša. Šen ošallistujat, kumpasie oli tuhanšie, pienistä vanhah laulettih omašta kotimuašta. A kuinka monta lauluo on omissettu Karjalalla, kuin hyvä olis kerätä ne yhen kirjan kanšiloih, laulujen, romanssien ta balladien kokoelmah, kumpasešša joka tevoš olis omissettu Karjalalla.

– Haluottako työ kerätä 100 lauluo, onnistuuko kerätä niin monta lauluo?

– Mintäh juuri 100 lauluo? – Šentäh kun 2020 vuotena  Karjalan tašavalta täyttäy 100 vuotta. Še on šuuri projekti, šemmoista ei vielä ollun. Karjalašša julkaistih pienie laulukokoelmie. Ka šemmosie, missä oli tunnettujen šäveltäjien, šäveltäjäliiton jäšenien, nuorien ta vielä tuntemattomien laulujen kirjuttajien tevokšie, ei vielä ollun. Šata on kaunis numero.

– Ketä varoin työ valmissatta tätä kokoelmua?

– Tämän kokoelman julkaisu tulou lahjakši koko tašavallalla, lapšilla, kumpaset lauletah kuoroissa, laulajilla, kumpaset esiinnytäh juhlissa ta festivaliloissa. Myö haluamma, jotta jokahini, ken ottais käsih tämän kokoelman löytäis šiitä miellyttävän laulun. Kirjašta löytyy lapšien ta nykyaikasie lauluja, tevoksie kuoroja varoin.

– Pitäykö laulun olla vain Karjalašta, voijahko ne olla esimerkiksi karjalaisilla kylillä tahi järvillä omissettuja?

– Alušta meilä oli ajatuš ottua vain lauluja Karjalašta, ka ruatuas’s’a kačomma otammako šiih vain emmä lauluja eri kylistä, kaupunkiloista, järvistä… Voi olla, jotta otammaki. Še tulou šelväkši vuuvven puolivälissä.

Kokoelma halutah julkaissa tämän vuuvven lopušša. Voit olla projektin aikana šynnytäh uuvvet laulut Karjalašta, voit olla eryähät kekšitäh lauluja juuri šitä kokoelmua varoin. Nuotit ta tekstit šuau lähettyä Karjalan šäveltäjien liiton šähköpoštilla kareliancomposers@gmail.com, šamalla ošoittehella voit lähettyä kyšymykšie täštä projektista.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat