Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Rada melel, ei kelel

Nygöine ofissuruado da kieli voijah sobie yhteh. Petroskoilaine graafiekkutaidoilii Tamila Asanova on kehitännyh livvinkarjalankielisty kirjaimikkuo, kudai rodieu nägyvis tavarois. Mustopuikkozen huodru, kukkaroizet, penualu da kuda-midä muudu kuulutah tä // Kuva: Marija Valejeva

SANA 2019 -projektu kannattau yhteskunnallizien liittoloin da yksityzien aktivistoin ruandoi. Sugukielien kehitändy da hyvät praktiekat ollah ezisijal.

Baltiekansuomelazien yhtehizet vastavundat da projektat stuanivutah SANA 2019-projektan puittehis. Se on työnytetty Kanzoinvälizen kandurahvahien kielien vuvven puittehis. Silagua, konzu Pariižas suurimierolazet parahite jullattih vuvven algavundua, Suomen saamelazien Inarin kyläh kerävyttih meijän heimolazet, omua kieldy kannattajat da elvyttäjät. Yhtehizen ruadoverkon kuvondu da omien neroloin jaguandu omien keskes da muailmale ollah homman piätarkoitukset.

Kymmene Baltiekansuomelazien kieliprojektua suadih merkin SANA 2019 -projektaspäi arvostandukunnan piätöksen mugah. Niilöin piendöih niškoi annettah varua Pohjasmualoin ministroin nevvoston programmaspäi. Kolme niilöis projektois ollah juuri Karjalan tazavallan projektat. Niidy kolmie kannatetah piäl 240 000 rubl’al.

“Rada melel, ei kelel” – on vepsänkieline viizahii sananpiälöi, kudai yhtistäy yhtes projektas meijän puolen karjalazii, tverinkarjalazii, vepsäläzii. Kannatuksen suau Nevond -liitto. Azutah tartutukset sobih da mašinoin st’oklih, kudamis lugou lyhyöt da nägyvät sananpiät karjalakse da vepsäkse. Projektal pidäs vediä omah puoleh enämbi rahvastu da kiinnittiä heijän huomivot kielien puoleh...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat