Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kielien kehittämini on etupaikalla

Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien resurssikielikeškukšešša pietäh eri tilaisukšie melkein joka päivä. // Kuva: Natalja Denisova

Neuvošton issunnošša käsiteltih piämiehen Artur Parfenčikovin käšyn kyšymykšie, mit košetah karjalan, vepšän ta šuomen kielien käyttämistä Karjalašša šekä vepšäläisien talouvellisen ta sosialikehitykšen tukemisen apurahan realisointie.

Piämieš kiitti Neuvošton jäšenie aktiivišešta ruavošta vuotena 2019, mi oli ilmotettu kantakanšojen kielien vuuvvekši. Artur Parfenčikov šano, jotta pitäy jatkua karjalan, vepšän ta šuomen kielien käyttämistä, jotta luuvva kielien aktiivista ympäristyö.

KT:n kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministeri Sergei Kisel’ov kerto piämiehen käškyjen toteuttamisešta. Vuotena 2019 šuurta huomijuo kiinitettih Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien resurssikielikeškukšen kehitykšeh. 12 miljonie rupl’ua tašavallan b’udžetista oli myönnetty karjalan, vepšän ta šuomen kielien onlain-kurššien järještämiseh, mul’tikielisen OmaMedia-portalin järještämiseh ta Periodika-kuštantamon rakennukšen remonttih. Ministeri ilmotti, jotta vuotena 2020 federalisešta ta tašavallan b’utžetista resurssikielikeškukšen toimintah on šuunniteltu kahekšan miljonie rupl’ua, šen luvušša ni materialisen ta teknillisen peruštehen parentamiseh.

Karjalašša on alkan toiminta: nimitauluja nyt kiännetäh karjalan ta vepšän kieleh. Täh ruatoh liitty alovehen toimehenpanovalta, kunnallisjärještöt, šivissyšlaitokšet. Artur Parfenčikov käški käsitellä kyšymyštä niijen yrittäjien tuvešta, kumpaset omašša toiminnašša käytetäh karjalan, vepšän tai šuomen kieltä.

Kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön spesialistin Jevgenija Šustovan šanojen mukah, vuotena 2020 apurahan šumma tulou 4,585 miljonie rupl’ua, 87% näistä rahoista šuahah vepšäläiset kylät.

Enši vuotena pietäh IX karjalaisien kerähmö. Kalevalan kanšallini piiri valmistautuu Karjalan tašavallan päiväkši, mi pietäh Kalevalašša 2021 vuotena. Näitä teemoja Neuvošton jäšenet käsitelläh tulijien issuntojen aikana. Šen lisäkši piäaiheina ollah: kanšallisien kielien ta kulttuurien opaššuš tašavallan opaššušlaitokšissa, valmistamini Venäjän väjenlašentah, karjalaisien ta vepšäläisien elinalovehien sosialini ta talouvellini kehityš, federalisien ta tašavallan teijen verkošto.

Enši vuotena kantarahvahien elinalovehien kehitykšeh Karjalašša on šuunniteltu 12,5 miljonie rupl’ua. Niistä kuuši miljonie šuahah Aunukšen, Priäžän, Kalevalan, Belomorskin ta Karhumäjen piirit. Näillä varoilla järješšetäh ta pietäh karjalan, vepšän ta šuomen kielikurššija aikuhisilla, kanšanpruasniekkoja, järješšetäh kulttuuriperinnön objektien šäilyttämistä, nimikylttien luatimista kanšankielillä.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat