Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kalevalan šivuja Tietoakatemijašša

Kuvissa: karjalaiset starinankertojat Kalevala-eepossan 100-vuotispäivän pruasniekašša, 1935 (vaš); Kantele-orkesteri šamašša juhlašša (oik.) // Kuva: Irina Zaitseva

Vain yhen päivän aikana halukkahilla oli ainutluatuni mahollisuš košettua istorijah: nähä ta kiännellä “Kalevalan” ilmeštymiseštä ta eepossan tutkimisešta kertojie dokumenttija ta valokuvie tietoarhiivašta šekä kirjoja.

Tietoakatemijan arhiivan johtaja Julija Novikova kerto, jotta vaikka esitetyillä asiepaperiloilla ei ole harvinaisien dokumenttien virallista statussie, ne ollah originalija ta ainuita kappalehie.

Näyttelyššä oli esillä dokumenttija 1834 vuuvvešta alkuan 2010 vuoteh. Niijen joukošša oli Elias Lönnrotin kirjasien kopijoja ta niijen kiännökšien originalija, tutkijien kirjutukšie Kalevalašta, runonlaulajien valokuvie ta elämänkertoja, kanšanrunouven tutkijien kirjutukšie, konferenššien dokumenttija, yhtehvetoja tutkimušmatoista, halličukšen piätökšie ta lehtikirjutukšie. Lisäkši näyttelyššä oli kirjoja šuomelais-ugrilaisista kielistä ta kulttuurista šekä Kalevalan eri painokšie ta kiännökšie, esimerkiksi latinan ta gruusijan kielellä kiäntämie.

Tietoakatemijan arhiivan ruataja Jekaterina Koževnikova kerto vuuvven 1905 Kalevalan painokšešta:

– Tämä kirja on miun nuapurin Klavdija Grigorjevna Gorlovan omašta kirjaštošta. Iče Reijo Takala lahjotti tämän painokšen Klavdijan miehellä Valerilla.

Tämä näyttely oli oikieštah erikoisena löytönä miula. Mistä vielä mie voisin nähä Viktor Jevsejevin, Risto Bogdanovin luatimie kirjutukšie Marija Mihejevašta tahi Mavra Hotejevašta? Mistä löytäsin Elias Lönnrotin Jakov Grotilla kirjuttamie kirjasie, kumpasissa hiän kertou Kalevalah kuulujašta työštä? Mistä šaisin nähä niin yllyttäjän asiepaperin kuin otteita šuomelaisista lehtilöistä, kumpasien teema on “Kalevala šuomelaisen porvariston ta fašismin palvelukšešša”?

Haluosin kiittyä Tietoakatemijan ruatajie šemmosešta mahollisuošta.

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat