Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Myö olemma yheššä!

José Luis tuli Petroskoih Ekvattorin Guinejašta ta opaštuu liikuntakašvatukšen tietokunnašša. // Kuva: Irina Zaitseva

Kanšainvälisenä muamonkielien päivänä Petroskoin valtijonyliopistošša piettih Kielijarmankka. Šen ošallistujina oltih eri maista tulluot opaštujat, kumpaset kerrottih kävijillä omista kielistä ta kulttuurista. Lisäkši opaštujat tuotih matašša kanšallista ruokua, esinehie, kirjoja omilla kielillä. Maijen joukošša oltih esitetty Afganistan, Turkki, Vietnam, Benin, Turkmenija, Azerbaidžan, Siirija, Jordanija, Gruusija, Armenija ta toiset.

Tieto- ta huvitapahtuman järještäjänä oli kanšainvälini Šana-toimisto. Šen johtaja Anna Soboleva kerto:

– “Šana” on volont’orijärještö. Myö ruamma ulkomaisien opaštujien kera ta järješšämmä eri tapahtumie, kumpasissa venäläiset ta ulkomaiset studentit voitais tuttavuštuo, löytyä yštävie, vajehtua kokemušta keškenäh.

Kielijarmankka anto miula mahollisuon paissa ranškakši ta turkiksi (yritin opaštuo tätä kieltä muutoma vuosi takaperin, eryähät virkkehet jiätih muistih).

Enšimmäisenä miun huomijuo kiinitti elämäniloni afrikkalaini priha. José Luis tuli Petroskoih Ekvattorin Guinejašta ta opaštuu liikuntakašvatukšen tietokunnašša. José Luis kerto, jotta Ekvattorin Guinejan viralliset kielet ollah ispanija, ranška ta portugali, a valtijon tunnušvirkkehenä on “Yhtevyš. Rauha. Oikeuš”. Šen lisäkši, muašša paissah ni paikallisie fang- ta bubi -kielie. José Luisin muamokielenä on bubi. Hiän opašti miula eryähie virkkehie: Kawele? – Mitä kuuluu? Nkojori – šuvaičen šilma, njori Karelia – šuvaičen Karjalua.

Miun toini pakinakaveri Barbara on šyntyn Afrikan Beninissä. Nuori neičyt on vierahien kielien instituutin opaštuja.

– Uškonnoltah beniniläiset ollah rissittyjä, muslimija šekä voodoon ta muijen pakanallisien uškomukšien kannattajie. Iče olen katolini. Äšen rissityjen joukošša on poligamisie perehie, ka valtijo ei rekisteröiče šemmosie yhtehmänöjä, kerto tyttö ranškakši.

Barbara toi pruasniekkah kanšallisen amiwa-ruuvvan, kumpasešša on maissijauhuo, tomattitahnua, mavuštehie, vettä ta lihua.

Kielijarmankka loppu kirkkahilla kanšallistanššiloilla ta musiikilla. Pruasniekašša valtasi iloni ta yštävällini ilmapiiri.

Tulin kotih onnellisena, šentäh kun pruasniekka näytti, jotta rahvahien yhteisymmärryš ta kanšallisen omaluatuisuon šäilyttämini on mahollista.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat