Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Kalevalan mua” loisti Piiterissä

Karjalan artistojen nuorempi polvi – Klim Migunov esiintymäššä festivalin lavalla. // Kuva: Jelena Migunova

Jo tuiskukuun 2. päiväštä alkuan kuin Karjalašša, niin ni Piiterissä, Moskovašša ta toisissa paikoissa piettih Kalevala-eepossalla omissettuja toimenpitoja. Niin, 28. tuiskukuuta Piiterin kirjailijan talošša järješšettih Karjalaisie motiivija -kirjallisuš- ta musiikkiohjelma.

Kevätkuun 1. päivänä Kalevalan mua -etnofestivalin avasi konserttiohjelma U Finl’andskogo -konserttišalissa. Šiinä esiinnyttih luomiskollektiivit Karjalašta ta Leningradin alovehelta. Konsertin tärkienä ošana oli valokuvien, lapšien luomistöijen, nuorien disainerien, turistifirmojen kilpailujen voittajien palkiččomini šekä muistomitalien myöntämini Venäjän ta ulkomaisilla kanšalaisilla panokšešta Karjalan kulttuurin šäilyttämiseh ta popularisointih.

Avajaisien jälkeh Kalininin piirin hallinnošša piettih plenarikokouš “Karjalan geokulttuurini aloveh: perintehet, nykypäivä, perspektiivit”. Šiinä käsiteltih tärkeitä kyšymykšie Karjalan kulttuurin ta luonnon šäilyttämiseštä.

Enšimmäisen päivän lopušša vierahat ihailtih Huikkua pajo, karjalaine -gala-konsertin kaunehie esitykšie.

Etnofestivalin toini päivä lahjotti šen ošanottajilla monta unohtumatointa hetkie. Šen ohjelmašša oli Karjalan värijä Piiterin arhitektuurin monivärisyöššä -autobuššimatka kaupunkie myöten šekä “Kalevalan” runoilla omissettu karjalaisien taiteilijien näyttelyn avajaiset.

Toisen päivän piätapahtumana oli issunto “Kalevalan mua. Turistiprojektija ta alovehien kehittämini”. Konferenššissa pakinavuoro oli annettu eri järještöjen etuštajilla, mit tahotah popularisoija turistiretkijä Karjalašša ta šen ulkopuolella “Kalevalan” jälkijä myöten.

Festivalin lopetti rahvahan musiikin Toive-yhtyvehen konsertti Kanšallisukšien talošša.

Kalevalan mua -etnofestivali anto mahollisuon kilpailujen ošallistujilla, pakinamiehillä šekä luomiskollektiiviloilla esittyä iččie Piiterissä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat