Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

2020

  • Ku veneh soudas

   Jevgenii Jäskelänen on Karjalan Nuorižon halličuksen piälikkö. Mies kerdoi Nuorižon halličuksen ruavos, omis juuris da perehes.

  • Yhtes on kebjiembi piästä hengih

   Meidy työttih Arhangel’skah, tavarnolois vagonois, kui tavan mugah žiivattoi vietäh. Eigo syvvä olluh nimidä, eigo juvva. Minun mami joga stansiel vagonoispäi kandeli pokoiniekkoi. Kedä ehtittih panna peskumuah raudutien rinnal, kedägo ei ehtitty, muga jätettih virumah sendäh, gu eihäi poujezdu voi vuottua, se ielleh menöy.

  • Minun tuatto

   Tahton kirjuttua omas tatas. Kui elettih voinan jälles. Pahoi elettih. Jygei oli kaikil. Nostettih uvvessah kylii, perehii, muapalazii, maksettih nalogoi – maijol, voil, lihal. Minä iče hongoil vedelin järves poikki maidoloi da voiloi molokopunktale...

  • Minä mustan

   Konzu algavui voinu, minul oli viijes vuozi. Myö silaigua elimmö Kolatselläl, sillozes Vieljärven piiris. Tuattua enzipäiväl otettih voinale. Minä mustan, kui muamo tuatanke tuldih kuspäilienne kävelyksespäi. Muamal käzis oli suuri bukiettu tuomivarbua da iče oli itkusilmis. Minä kummeksin: mindäh muamo on itkenyh? Myö, lapset, näimmö muamua itkemäs vai sit, konzu kudamastahto buabaspäi tuli migi abei viesti...

  • Omamualazet

   Margarita Kemppainen ruadau “Oman Muan” toimitukses jo hätken aigua. Meil, jo jälles händy ruadoh tulluzile, häi on ainos olluh enzimäzenny abuniekannu da nevvojannu toimitukses. Häi avvuttau ainos. Konzu et tiijä, kui da midä pidäy ruadua. Konzu pidäy löydiä pättävät teemat lehteh. Yhtes sinunke duumaiččou kirjutuksen nimie, ku et malta sidä iče kirjuttua. Ritan puoleh ainos suau kiändyö da häneh ainos suau uskuo.

  • Kolme suurdu projektua Tuuksel

   Tuuksel jatkuu hierun kunnostamine. Kyläs pannah kundoh kalmužim da suahah pihatuli sinne, kus sidä nikonzu ei olluh. Jenguabuu kunnostusruadoloih paikalline kylähaldivo sai tazavallan b’udzietaspäi.

  • Heikkoloin lujat syväimet

   Jessoilan naiziennevvosto azui Voitonpäiväkse uvven mustokniigan nimel “Heikkoloin lujat syväimet”. Sih hyö kerättih tieduo Jessoilan čupun naizis da neidizis, kuduat lähtiettih frontale da voinan jälles kiännyttih järilleh omale rannale da elettih Jessoilan kyläkunnas kogo ijän.

  • Parahat hyvittelyt Eeva-Kaisale

   Pyhänpiän 24. oraskuudu hyvittelemmö Eeva-Kaisa Linnua 70-vuozipäivänke da toivotammo hänelleh hyviä ozua, lujua tervehytty, iluo elokses da äijän lykkyy ruadoh karjalan kielen, karjalazen kul’tuuran da karjalazien hyväkse! Suomen da Ven’an karjalazet sego kai karjalan kielen da karjalazen kul’tuuran suvaiččijat

Partn`ourat