Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#16 (1506)


 • #16(1506) | NuorižoElina Potapova
  Jevgenii Jäskelänen on Karjalan Nuorižon halličuksen piälikkö. Mies kerdoi Nuorižon halličuksen ruavos, omis juuris da perehes.

 • #16(1506) | Voitonpäivä   L'udmila Vladimirova
  Meidy työttih Arhangel’skah, tavarnolois vagonois, kui tavan mugah žiivattoi vietäh. Eigo syvvä olluh nimidä, eigo juvva. Minun mami joga stansiel vagonoispäi kandeli pokoiniekkoi. Kedä ehtittih panna peskumuah raudutien rinnal, kedägo ei ehtitty, muga jätettih virumah sendäh, gu eihäi poujezdu voi vuottua, se ielleh menöy.

 • #16(1506) | VoitonpäiväNatalja Sinitskaja
  Tahton kirjuttua omas tatas. Kui elettih voinan jälles. Pahoi elettih. Jygei oli kaikil. Nostettih uvvessah kylii, perehii, muapalazii, maksettih nalogoi – maijol, voil, lihal. Minä iče hongoil vedelin järves poikki maidoloi da voiloi molokopunktale...

 • #16(1506) | Voitonpäivä   Galina Ol'kina
  Konzu algavui voinu, minul oli viijes vuozi. Myö silaigua elimmö Kolatselläl, sillozes Vieljärven piiris. Tuattua enzipäiväl otettih voinale. Minä mustan, kui muamo tuatanke tuldih kuspäilienne kävelyksespäi. Muamal käzis oli suuri bukiettu tuomivarbua da iče oli itkusilmis. Minä kummeksin: mindäh muamo on itkenyh? Myö, lapset, näimmö muamua itkemäs vai sit, konzu kudamastahto buabaspäi tuli migi abei viesti...

 • #16(1506) | Oma Mua - 30Jelena Ruppijeva
  Margarita Kemppainen ruadau “Oman Muan” toimitukses jo hätken aigua. Meil, jo jälles händy ruadoh tulluzile, häi on ainos olluh enzimäzenny abuniekannu da nevvojannu toimitukses. Häi avvuttau ainos. Konzu et tiijä, kui da midä pidäy ruadua. Konzu pidäy löydiä pättävät teemat lehteh. Yhtes sinunke duumaiččou kirjutuksen nimie, ku et malta sidä iče kirjuttua. Ritan puoleh ainos suau kiändyö da häneh ainos suau uskuo.

 • #16(1506) | KKK   Oma Mua
  Koronaviirus da senperäinen karantiinan aigu livutti online-ruaduo Karjalan kylisgi. Karjalan Kielen Kodi -yhtymys Vieljärvel jatkau omua ruaduo loittuopäi kui Koin alallizien ruadajien da liittoh kuulujien keskes, mugai mieronke muijalpäi. KKK:n paginanvedäi Ol’ga Gokkojevan viettäy karantiinua omassah kylässäh Kinnermäl. Häi joga päiviä ihan lujah jatkau yhtymyksen ruandua internetas da auttau nevvoloil vie toiziigi rahvahii. Koin palkatut ruadajat kerran nedälis vastavutah online da paistah omis ruadolois.

 • #16(1506) | Voitonpäivä   Aleksandra Lesonen
  75 vuotta takaperin neuvoštorahvaš voitti fašistija Šuurešša Isänmuallisešša šovašša. Meijän muan nuoret ta aikuhiset šankarit keššettih tämä verini šota. Monet karjalaiset niise taisseltih rintamalla, ruattih rintaman šelkämäššä. Hyö omilla olkapäillä tuotih tämä voitto lapšilla ta punukoilla, puoluššettih Kotimua vihallisešta. Muisselka Karjalan muan šankariloista.

 • #16(1506) | Periodika   Marja Ikonen
  Ilmešty Carelia-kulttuurilehen vereš numero.

 • #16(1506) | Projekti   Alevtina Lesonen
  Karjalan käsityömuasteriloilla on hyvä mahollisuš šiirtyä omua käsityötä uuvvella tašolla.

 • #16(1506) | Yhteistyö   Jelena Ol’šakova
  Värttinä pyöri -projekti starttasi 1. kevätkuuta ta keštäy tämän vuuvven pimiekuuh šuaten. Projektih kuuluu monta toimenpituo, muasteri-oppija, Kižapertti-studijon toiminta, karjalan kielen online-kurššit, Värttinä pyöri -festivali.

 • #16(1506) | Voitonpäivä
  Voiton ikkunat Kogo Ven’an mual sai allun #ОКНА_ПОБЕДЫ -aktsii. Tämä on tärgevimii pidoloi Voiton 75-vuozipäivän kunnivokse. Pandemien aigua kois ollesgi voibi yhtyö Voiton 75-vuozipäivän pruazniekkah. Sih niškoi čomenda oman koin, ruadopertin libo muun huonuksen ikkun Ižänmuallizele voinale omistettuloil fotokuvil, kirjuteksil da piirustuksil. Luaji oman čomendetun ikkunan fotokuva da sijoita se sotsiualuverkoloih hešteganke #ОКНА_ПОБЕДЫ da kiitändysanoinke saldatoile.
Partn`ourat