Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Mitä tarkottau pohjosien käsityöammattien koodi?

Karjalašša on 40 erilaista käsityöammattien lajie ta noin 800 käsityöläistä. // Kuva: Kuvat: etnoecho.ru

“Pohjosien käsityöammattien šamanmoisuon kehityš ili Pohjosien käsityöammattien koodi” on Karjalan ta Šuomen yhtehini projekti. Še šai rajanylittäjän yhteistyön Karelija-ohjelman kannatušta.

Karjalašša projektin piällikkönä on Svetlana Kol’čurina, etnokulttuurikeškukšien ta kulttuuriperinnön šuojelujärještöjen ECHO-liiton johtaja. Koordinatorina on Nuori Karjala- kantakanšojen tukikeškukšen johtaja Aleksei Tsikarev. Projektin partn’oriloina ollah Itä-Šuomen yliopisto, Šuomi-Venäjä-šeura šekä Karelika-turistifirma.

Pohjosien käsityöammattien koodi -projekti jo alotti omua toimintua tämän vuuvven pakkaiskuušša. Šen ruato keštäy vuuvven 2022 kešäkuuh šuaten.

Mimmosie vaikevukšie projekti piättäy ta mimmoset ollah šen tavottehet? Täštä kerrottih projektin johtajat Svetlana Kol’čurina ta Aleksei Tsikarev presentatijo-vebinarissa.

– Mintäh työ alottija Pohjosien käsityöammattien koodi -projektie?

– Meilä on hyvin tärkietä iče käsityöammatti-šana. Karjalašša on 40 erilaista käsityöammattien lajie ta noin 800 käsityöläistä. Myö tahomma auttua kehittyä käsitöitä ta kehittyä liikehtoimintua. Myö niämmä, jotta tiälä, Karjalašša, käsityöammatilla on šuuri talouvellini vara. On suali, ka tätä kykyö ei käytetä kokonaisešša miäräššä. Niitä tietoja ta taitoja, kumpaset ollah käsityömuasteriloilla, nykyjäh tietyšti ei riitä. Ne tarvitah kehityštä.

– Ehotetahko käsityömuasteriloilla bisnessiseminarija ta markkinointi-apuo?

– Seminariloissa myö rikeneh näkeyvymmä käsityömuasterien kera. Heilä on äijän kyšymykšie šiitä, mitein eistyä, kehittyä omie tavaroja ta palveluja. Myö ymmärrämmä, jotta Karjalan markkinat ei olla šuuret, šentäh meijän pitäy leventyä niitä. Šuomi voit tulla myönnin pistehekši. Šuomen käsityömuasterit ollah šamanmoisešša tilantehešša. Karjalašša ta Šuomešša toiminta käsityömuasterien kera on erimoini. Ta še on hyvä. Še antau mahollisuon kertuo toini toisella omašta kokemukšešta. Šamoin myö tahomma kehittyä ni rajanylittäjyä yhteistyötä. Myö olemma valmehet ruatua yheššä Karjalan ta Šuomen kaikkien käsityöläisien kera.

Još šie tahot kehittyä omua käsityötä, niin šiun pitäy liittyö tähä projektih.

Lisyä tietuo Pohjosien käsityöammattien koodi -projektista voit šuaha Northern Crafts ID -saitilta. Niise voit ottua yhteyttä projektin järještäjih šähköpoštilla etnoecho@gmail.com.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat