Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Yhtes on kebjiembi piästä hengih

Minun muamo Aleksandra Vasiljevna Fomina

Meidy työttih Arhangel’skah, tavarnolois vagonois, kui tavan mugah žiivattoi vietäh. Eigo syvvä olluh nimidä, eigo juvva. Minun mami joga stansiel vagonoispäi kandeli pokoiniekkoi. Kedä ehtittih panna peskumuah raudutien  rinnal, kedägo ei ehtitty, muga jätettih virumah sendäh, gu eihäi poujezdu voi vuottua, se ielleh menöy. Sit ruavos mamil maksettih pokoiniekoin rodn’at, ken midä andoi syvvä lapsil.

Mamil ei olluh keräl nimidä. Oli yksi čamoduanu lapsien sobien kel, segi varrastettih mittumaltahto stantsiel, duumaittih, gu sie midä hyviä voi olla. Minun mami ainos rahvahal midätahto avvutti kel pidi, pezi sobii, kandeli kip’atkua. Vagonan rahvas suvaittih mamua, sendäh meilegi puutui liigu palaine.

Minul oli nelli puolenke vuottu. En musta, mittumal stansiel mami piästi minuu sizären kel juoksendelemah vagonan tyves da pripivoičči, gu emmo loitos menis. Minä Lidaspäi pagein eččimäh syömisty, ylen oli nälgy. Minä kävelin vagonoin tyves, pakičin rahvahal midätahto syömisty. No minul niken ei nimidä andanuh. Minä näin, gu seizotah voijennoit, juoksin heillyö. En nimidä varannuh. Tulin dai sanoin heile: “Minä teile pläšin dai pajatan, a työ minul annatto midätahto syvvä”.

Minä zavodin konsertan. Ymbäri minus seizottih soldatat, erähät itkiettih, minun kuatančas hattaraine viihkoi, minä sidä en huomannuh. Oligo minul ihastustu, konzu kengi andoi palazen zuuharii, kengi leibiä.

Minä ihastuksis juoksin maman da sizären luokse, ozutin, midä minul annettih syömisty. Mami minuu čakkai äijäl da pripivoičči, gu enämbiä nikunne yksin en kävys, olizin ainos rinnal. Midä en ellendännyh, mikse minuu mami čakkuau, vet’ minä toin syvvä. Konzu iče rodimmos muamakse, sit vai ellendin kaiken mamin zobotan meis tuači.

Minä čakkaundan mamin unohtin. Eihäi sua muaman piäl hätkie olla tuskevuksis dai nälgygi andoi tieduo ainos. Minä uvvessah pagein. Seizoi tavarnoi poujezdu. Vagonois viettih vil’l’ua. Minä hedi menin poujezdan uale, siepäi ribizi äijy jyviä. Minä rubein niidy keriämäh. Ragozis tuli äijy jyviä. Minuu jo kirrutah, minä en anna iändy...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat