Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lahjakaš muasteri mahtau ruatua kaikkie

Galina Petrova käsitöijen jarmankašša. // Kuva: Kuva: G. Petrovan kuva-arhiivašta

Galina Petrova (o. š. Smirnova) muutti Petroskoih vuotena 1983. Työštä riippumatta hänellä aina on ollun aikua mieliruatuo varoin – Galina Petrova tykkyäy ommella ta ompelou koko elämän.

Lapšuošta alkuan Galina tykkäsi mualata. Nyt naini on eläkkehellä ta hänellä on aikua luatie puupiiruššukšie. Galina Aleksandrovna mielelläh mualuau puuesenehillä karjalaisie piiruššukšie. Näin hiän haluou antua ihmisillä lämpyö ta valuo, kumpaset ollah näijen piiruššukšien kukissa ta marjoissa.

Galina Aleksandrovna ottau ošua erilaisih jarmankkoih ta näyttelyih. Šielä on äijän käsityömuasterie ta heijän käsitöitä. Käsityöläiset paissah keškenäh, kerrotah ammattien šalaišukšista ta šuahah uušie tietoja.

Joka vuosi Galina Petrova ošallistuu “Uinonnuijen kylien” festivaliloih Kontupohjan piirissä. A tuanoin toteutu Galina Aleksandrovnan toiveh – hiän alko opaštuo karjalan kieltä.

Naini ehtiy luatimah kaikkie – luatie luomis- ta kotitöitä, opaštuo karjalan kieltä ta viettyä aikua punukan kera. Hiän on oikein aktiivini ta elämäniloni ihmini. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat