Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nuori karjalaini muasteri

Andrei Ponomar’ov aktiivisešti lisyälöy valokuvie omalla šivulla Instagram-sosialiverkošša ta allakirjuttau niitä karjalakši. // Kuva: Kuvat otettu A. Ponomar’ovin kuva-arhiivašta

Nuorella miehellä on pitkä pletitty parta ta karjalaiseh tapah tikutettu lakki. Hiän näyttäy sosialiverkoissa, jotta karjalaini mieš vielä on elošša ta jotta nykyelämäššä on paikka muinaisammattija ta -kieltä varoin.

Andreilla on 32 vuotta. Hiän on šyntyn Koštamukšešša ta nytki eläy kivenlouhijien kaupunkissa. Kaušittain hiän ruatau musejokaupašša Kižin šuarella, kešällä rikeneh viettäy aikua Vuokkiniemeššä.

Andrei aktiivisešti lisyälöy valokuvie omalla šivulla Instagram-sosialiverkošša ta allakirjuttau niitä karjalakši. Valokuvissa hiän laittau kalakeittuo, paistau kalittoja, istuu ropivon viereššä ta šoittau kummallisella jouhikko-šoittimella.

Noin kuuši vuotta takaperin Andreilla tuli himo oppie karjalan kieltä ta čukeltuo kanšankulttuurih. 

– Mie luvin oppikirjoja, kiännin kirjutukšie ta panin muistih uušie šanoja, šanelou Andrei Ponomar’ov. Nyt käytän karjalan kieltä internetissä. Mien lähiympäristöššä ei ole nuorie ihmisie, kumpaset paissah karjalakši, ka on karjalakši pakasijie tuttavie. Šamoin karjalan kielen tutkimisešša milma hyvin auttau Omin silmin -lähetyš.

Kuuši vuotta takaperin Andrei ošti kantelehen. Nuori mieš opaštu šoittamah kantelehella ta še häntä oikein kiinnošti. Šiitä Andreilla tuli tahto tuttavuštuo jouhikkoh. Enšin Andrei meinasi oštua jouhikon, ka šiitä piätti yrittyä luatie šen iče. Hiän luki internetissä materialija ta kaččo videoita. Niin viime vuotena mieš luati oman enšimmäisen šoittimen, a tänä vuotena jo toisen.

Nuorella miehellä ei ole musiikkikoulutušta. Onnakko ennein ihmiset niise iče luajittih kantelehie ta jouhikkoja, ta iče intuitiivisešti opaššuttih šoittamah šoittimilla.

Viime vuotena Andrei otti ošua Karjalan kielen šanelu -aktijoh Koštamukšešša. Hiän hyvin pärjäsi vienankarjalaisen šanelun kera, vaikka elämäššä käyttäyki livvin murrehta.

Šemmoni hiän on – mukava ta epätavallini nuori karjalaini muasteri. Moušot Andrei Ponomar’ov on yksi nuorison nykysistä innoštajista, kumpani sosialiverkkojen avulla noštau kiinnoššušta karjalaisien kulttuurih, kieleh ta tapoih.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat