Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ihmisien mua

Jelena Kartunen kertou Kulttuuri-telekanavan kuvaušryhmällä Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen toiminnašta. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Vuotena 2018 Venäjän Kulttuuri-telekanavalla alko Ihmisien mua -dokumenttišarja. Projekti on omissettu Venäjällä eläjillä pienillä kanšoilla. Telekanavan journalistit käytih jo meijän muan monella alovehella. A nyt tuli ni Kalevalan piirin vuoro.

Talvikuušša Kulttuuri-telekanavan kuvaušryhmä koko netälin ruato Kalevalan piirissä. Täššä lyhyöššä ajašša lehtimiehet käytih Venehjärveh, Jyškyjärveh ta Kalevalah. Muutoma pätkä kuvattih ni Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšešša.

Journalistit näkeyvyttih kylien eläjien kera, pakauteltih karjalan kieltä malttajie ihmisie, tuttavuššuttih käsityömuasteriloih ta folkloriryhmien artistoih. Kyläläiset kerrottih omašta elämäštä, elinkeinoista, karjalan kieleštä, perintehistä ta tavoista. Onnakko kaikkie enemmän kuvaušryhmän ošanottajie kiinnošti tavallini karjalaini elämä ilman panentua ta Kalevalan šeutuvilla eläjät tavalliset karjalaiset ihmiset. Vet Ihmisien mua -projektin tarkotukšena on esittyä Venäjän pienien kanšojen elämyä šemmosena, mimmosena še on nykyjäh, tarkašti ta varovašti avaen jokahisen etnoksen henkillisie pohjie ta istorijallisie juurija.

Lehtimiehet šanotah, jotta šuaha tietoja kanšašta voit vain još iče rupiet elämäh šen kera šekä još šie maltat ihmisien arvoja ta muajilmannäkömykšie. Oman työn tarkat spesialistit tartuttih kaikkih mahollisukših, jotta löytyä kaikki mesimarjat. Jokapäiväsen elämän hetkijä šäilytetäh kameralla – juuri näin keräytyy ainutluatuni etnografini materiali.

Monipäiväsen työn aikana kuvaušryhmä tallenti šuurie ta mukavie materialija. Iče filmih, mi keštäy 26 minuuttie, otetah vain parahie pätköjä. Kaikki kuvattu materiali – perintehet, tavat ta tavalliset arkipäivät – on tarkotettu ei ainuoštah Ihmisien mua -projektin yhenkertaista käyttämistä varoin, ka i šuuren venäläisen etnokulttuurisen antologijan luatimista varoin ta šitä šäilytetäh Kulttuuri-telekanavan arhiivoissa. Projektin joka filmi on omaluatuni ta näyttäy joka kanšan tyypillisie ta erinomaisie erikoišukšie.

Jo lähitulovaisuošša Ihmisien mua -šarjafilmie šuamma kaččuo Kulttuuri-telekanavalla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat